Kaystros: Kastaraya

Kaystros nedir? Kaystros tanrısı nedir? Kaystros nehri hangisidir? Kastaraya nedir?

Kaystros, Küiük Menderes Nehri'nin antik çağdaki adıdır. İsmin daha önceki çağlarda benzer bir ad taşıdığı Hitit metinlerinde geçen Kastaraya Nehri adından anlaşılmaktadır. 

Kastaraya; Küçük Menderes Nehri'nin Hitit metinlerindeki adıdır. 

Küçük Menderes, Ege yöresinde Bozdağlar'dan doğan bir nehirdir. Selçuk ovasını sulayarak Selçuk İlçesinin batısından denize dökülür.Ege Denizi ile Efes (Ephesus) Antik kenti yakınlarında kbuluşan Kaystros (Küçük Menderes) Tire, Ödemiş, Torbalı ve civarındaki çok geniş ovayı besleyen en önemli su kaynağıdır. 

Küçük Menderen, tarih boyunca kutsal kabul edilmiş hatta tanrılaştırılmıştır

Kaystros Nehri’nin tanrılaştırıldığını en somut göstergesi İzmir Sanat ve Tarih Müzesi’ndeki heykeldir. Kaystros  heykeli, Başında bitkilerden örülmüş bir çelenk  taşıyan sakallı, belden yukarısı çıplak olarak bir divanda yan yatarak oturmuş halde tasvir edilen Kaystros Tanırısının omuz hizasında içinde üzüm, incir, nar ve benzeri meyveler bulunan bir kornukopya (bereket boynuzu) yer almaktadır. 

arkeolojikhaber


Benzer Haberler & Reklamlar