Kartaca

Kartaca neresidir?

Kartaca: Tunus’un kuzeydoğu sahilinde kent ve Kartaca Krallığının yönetim merkezi.

Tyre kentinden gelen Fenikeli koloniciler tarafından MÖ 8. yüzyıl­da kuruldu.

İsminin (Qart Fladasht) Fenike dilinde anlamı “yeni kent” tir. Efsaneye göre kraliçe Dido ve beraberindekiler tarafından kurulmuştur.

Verim­li toprakları, iyi limanı ve stratejik konumu nedeniyle zamanla diğer Fenike kolonilerine hakim oldu ve büyüdü.

Ticaret kentin ana geçim kaynağı idi. Kent, başlarında iki yargıç bulunan zengin tüccarlar grubu tarafından yöneti­liyordu.

Kuzey Afrika’nın Atlantik kıyılarına ve Batı İspanya sahillerine kadar yapılan seferlerle gitgide Batı Akdeniz ticaretinde egemen konuma yükseldi.

MÖ 6. yüzyılda başlıca rakipleri Etrüskler ve Yunanlılardı. Sicilya ve çevresin­de hakimiyet kurmak için üç yüzyıl boyunca fasılalarla Yunanlılarla çarpıştı­lar.

Sicilya’nın batısı MÖ 3. yüzyıla kadar Kartaca kontrolünde kaldı. Roma ile iki kez, MÖ 508 ve 348’de antlaşma imzaladı. Böylece İtalya topraklarından uzak durması karşılığında denizlerdeki ticari çıkarlarını korudu.

MÖ 264’de başlayan Pön Savaşları Kartaca’nın yıkılmasıyla sonuçlandı.

Kent toprakları­nı Roma’ya kaptırdıktan sonra dahi ticaret rotaları Kızıldeniz ve Karadeniz’e dek uzanıyordu.

Nihayet Scipio Africanus (genç) tarafından fethedilen kent yerle bir edildi, 50 bin kişi köle olarak satıldı ve herhangi bir yeniden doğu­şa karşı toprakları bir ayinle lanetlendi.

Fakat kent boş bırakılamayacak ka­dar cazip bir konumda kurulmuştu. Augustus döneminde yeniden inşa edil­di ve Africa Proconsularis eyaletinin başkenti oldu.

MS 3. yüzyılda kentin nü­fusu 100 bine ulaştı.

Kentin baş tanrısı Baal Hammon, eşi ise Tanit idi.

Eshmun ve Malkart da kentte tapınım görüyordu.

MS 439’da Vandalların, MS 533’te Doğu Roma İmparatorluğunun ve MS 698’de Arapların eline geçti.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar