Kanlıtaş Höyüğü

Kanlıtaş Höyüğü nedir, nerdedir?

Kanlıtaş Höyüğü:

Eskişehir'in İnönü ilçesi, Aşağı Kuzfındık Köyü sınırları içerisinde bulunuyor.

Aşağı Kuzfındık Köyü’nün 1200 metre doğusunda Kümbet Yeniköy – Aşağı Kuzfındık asfaltının hemen solunda, Devekaya Tepesi mevkiinin 100 m Güneyinde, Kocadere Deresinin kuzey bitişiğinde yer almaktadır.

Höyük Kocadere deresinin oluşturduğu vadinin ortasında yer almaktadır. Bu alan yörede Kanlıtaş Mevkii olarak da bilinmektedir.

Höyük özellikle güneyde bağımsız bir kaya bloğuna yaslanmıştır. Höyüğün yayılım alanı yoğun tarımsal faaliyetler nedeniyle net olarak anlaşılamamıştır. Buna ek olarak, höyüğün hemen kenarından geçen Kocadere Deresinin bulunduğu ova tabanını doldurarak bu kesimde özellikle yerleşimin batı ve doğu kesimini alüvyon dolgu ile kısmen örtmüş olduğu anlaşılmıştır.

Höyüğün eteklerinde yüzey seviyesinde tarımsal faaliyetlerin yarattığı tahribatın yanı sıra tepe kesiminde de derin olmayan ama geniş kaçak kazı çukurları görülmüştür.

Höyüğün yaklaşık 100 metre batısında, köye giden asfalt yolun solunda bir Yörük mezarlığı vardır.

Yüzey araştırmasında bulunan çanak çömlek parçalarının ön değerlendirmeleri ağırlıklı olarak, MÖ 6. bin yılın ikinci yarısından 3. bin yıla kadar Kalkolitik dönemin İlk, Orta ve Son olmak üzere tüm evreleri ile MÖ 3. bin yıla ait, İTÇ I ve II. Dönemlerini yansıtan uzun bir sürecin izlerini taşımaktadır.

Kalkolitik dönem örnekleri içerisinde en yoğun grubu daha çok Orman Fidanlığı Orta Kalkolitik dönem buluntularına benzeyen gri-kahverengi veya nadir örneklerde siyah astarlı malzeme oluşturur.

Yerleşimde toplanan bir diğer malzeme grubu sürtmetaş aletlerdir. Bu grupta en dikkati çekenler mermerden yapılan halka biçimli bileziklerdir. Bunların özellikle bir parça haricinde tümünün işlenme aşamasında, başka bir deyiş ile yarı işlenmiş olarak bulunması, olasılıkla yerleşmede bu malzemenin yerel olarak üretildiğine işaret eder.

Diğer sürtmetaş buluntu grubu yaklaşık bir düzineye ulaşan sayısı ile dikkat çeken bazalttan yapılmış aletlerdir. Bunlar çeşitli boyutta havan elleri, üçayaklı bir havan, bazıları neredeyse tam bazıları sadece parça olarak bulunan yarım düzineden fazla öğütme taşı ve ezgi taşlarından oluşmaktadır.


Benzer Haberler & Reklamlar