Kalkınma Ajansları'nın denetim mevzuatı değişti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği” 18 Eylül tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kalkınma ajanslarının mali yönetim yeterlik denetimi ve diğer denetim türlerine ilişkin standartlara dair usul ve esasları belirleyen mevzuatta güncelleme yapıldı.

Yönetmelikle, 3 Ağustos 2009 tarihli aynı isimli mevzuat yürürlükten kaldırılırken, ajansların mali yönetim yeterliliği ile denetimlerine ilişkin hükümler düzenlendi.

Buna göre, ajansların destekleri için kaynak kullanımı ve bu amaçla Bakanlık bütçesinden transfer ödeneğinin kullandırılması, ancak mali yönetim yeterliklerinin uygun bulunması halinde gerçekleşebilecek.

Bakanlık, mali yönetim yeterlilik denetimlerinde kullanılmak üzere kriter seti oluşturacak. Denetimlerde kurumsal kapasite ve organizasyonel yapı, veri akış ve raporlama sistemi, iç kontrol ve risk değerlendirmesi yapabilme kapasitesi, sözleşme yapabilme ve ödeme süreçleri, bilgi teknolojileri kullanımı ve muhasebe sisteminin etkin kullanımı gibi kriterler esas alınacak. 

Ajansın mali yönetim yeterliği, “Yeterlik Komisyonu”nun yaptığı puanlama doğrultusunda belirlenecek. Denetim sonucunun başarılı olarak belirlendiği durumda, ajansın mali yönetim yeterliği Bakanlıkça yenilenecek. İlgili ajans, denetim raporunda tespit edilen bulgular hakkında düzeltici önlemleri alarak ilerlemeler hakkında üçer aylık dönemler halinde bilgilendirmede bulunacak. Denetim raporunda tespit edilen bulguların gereği 1 yıl içinde yerine getirilecek.

Denetim sonucunun beklenenin altında olarak belirlenmesi halinde düzeltici işlemlerin yapılabilmesi için ajansa en fazla 6 ay süre verilecek. Denetim neticesinde başarısız bulunan ajansın kaynak kullanımı, bir sonraki denetimde başarılı bulunup mali yönetim yeterliğinin verilmesine kadar Bakanlık tarafından en geç 1 ay içinde askıya alınacak.

Kaynak kullanımı askıya alınan ajans, herhangi bir proje ya da faaliyete ilişkin olarak ve hiçbir destek türü bakımından yeni bir taahhüt altına giremeyecek. Ajansın yeniden kaynak kullanabilmesi için 6 ay sonra yapılacak mali yönetim yeterlik denetiminde başarılı bulunması gerekecek.

Düzeltici önlemlerini alarak bulguların gereğini yerine getirmiş olan ajanslar, Yeterlik Komisyonunca tespit edilen eksikliklerle ilgili düzenlemeleri yaparak 6 aydan önce denetim gerçekleştirilmesi için Bakanlığa başvurabilecek.


Benzer Haberler & Reklamlar