Kağızman'da bulunan kaya resimlerinde Türk motifleri dikkat çekiyor

Kağızman'da bulunan kaya resimlerinde Türk motifleri dikkat çekiyor

Doç. Dr. Oktay Özgül liderliğindeki arkeolojik yüzey araştırmalarında Kars Kağızman’da iki ayrı yerde yeni kaya resim alanı tespit edildi. Türklerin Anadolu’daki izlerini barındırdığı tespit edilen 70’e yakın yeni kaya resmi bulundu.

Tarih ve arkeoloji alanında yeni çalışmalar sürdükçe, Moğolistan’dan başlayıp Anadolu’ya kadar uzanan coğrafyada Türk kültürüne ait yeni arkeolojik bulgular ve Türk kültürünün zenginliğine dair yeni kanıtlar ortaya çıkmaya başladı.

1998 yılından itibaren Türk Dünyası Yüzey Araştırmaları ve Doğu Anadolu Yüzey Araştırmaları kapsamında bilimsel çalışmalar yürüten Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve ekibi Türk dünyasına yönelik tarihi ve arkeolojik çalışmaları, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan, İran, Nahcivan ve son olarak da Moğolistan’da sürdürüyor.

Daha önce Kuzeydoğu Anadolu araştırmalarında (Erzurum-Erzincan-Kars-Iğdır) kaya resimleri, damgalar, taş heykeller ve runik harfler gibi Türk kültür unsurlarının Orta Asya ile olan kültürel bağlarını bilimsel yayınlarla kanıtlamışlardı. Bu çalışmalar neticesinde Anadolu erken dönem Türk kültürünün karanlıkta kalan pek çok yönü aydınlatılabilmişti.

Ceylan, elde edilen bu verilerle ilgili şöyle konuştu: “Orta Asya ile Anadolu arasında bir geçiş bölgesi olan Kars ve çevresi ise kaya resimleri bakımından son derece zengindir. Kömürlü, Camuşlu, Çiçekli, Tunçkaya vb kaya resim alanlarını barındıran Kağızman, erken dönem Türk boylarının Anadolu’ya girmelerinde kullandıkları önemli bir geçiş noktası olmuştur.”

Bazalt taşlar üzerinde 70’e yakın kaya resmi tespit edildi

En son Kars Kağızman’da Doç. Dr. Oktay Özgül ile birlikte iki ayrı yerde yeni kaya resim alanı tespit edildi. Kağızman Paslı Köyü ve Ağdeveler arasındaki bir bölgede yer alan kaya resimleri, yüksek bir plato üzerinde, U biçimli bir kayalık alanda bulundu.

Bazalt taşlar üzerinde 70’e yakın kaya resmi tespit edildi. At tasvirleri, süvari resimleri, av ve tuzak sahneleri, dağ keçileri, geyik, rengeyiği, hayat ağacı gibi motifler, kazıma, çizgi ve vurma tekniği ile yapıldığı düşünülüyor. İkinci alanda da kaya resimlerinin üstünde duvarları belli olan ve harçsız kuru duvar tekniği ile yapılmış bir kale bulunuyor. Kalede çok sayıda Tunç Çağı olduğu tahmin edilen keramikler tespit edildi. Buradaki kaya resimlerinde ise dağ keçileri ve geyik tasvirleri yer alıyor.

Ömer Erbil - Hürriyet

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar