Kadmos

Kadmos nedir?

1. Kadmos: Kadmos Thebai şehrinin kurucusudur, ayrıca efsane ve özellikle tragedya kahramanı birçok kişilerin babası olduğundan adı mitolojide sık sık geçer.

Theogonia’da , Harmonia'nın kocası ve İno, Semele, Agaue, Autonoe ve Polydoros'un babası, kızı Semele'nin Zeus ile evlenmesinden ötürü Tanrı Dionysos'un dedesidir.

Thebai soyu ile ilişkili tragedyalarda da adı geçer, çünkü Pentheus'un dedesi (Bakkhalar tragedyası) ve Oidipus'un atasıdır.

Ama Theogonia'da bu kişi üstünde pek durulmaz, yalnız adı geçer.  2. Kadmos: Thebai şehrinin kurucusu

Kadmos, Thebai efsanelerinin başında, özellikle tragedyaya konu olmuş birçok kahramanın atası olarak görülür.

Efsanesi bütün Akdeniz bölgesine, Anadolu ve Afrika'ya yayılmış, kişiliği bölgenin yerli tipleriyle kaynaşmıştır.
Kadmos, Agenor'la Telephassa'nın oğludur, İo soyundandır. Europe, Phoiniks ve Kiliks'in kardeşidir. Europe kaçırılınca, Agenor oğullarını kızı aramaya gönderir.

 Anasını da birlikte götüren Kadmos bu aramanın boş olduğunu anlar ve bir süre Trakya'da kaldıktan sonra, anası da ölünce, Delphoi kehanetine ne yapacağını sormaya gider. Tanrı sözcüsü Eupore'nin izini aramaktansa, bir şehir kurması gerektiğini söyler. Karşısına çıkacak bir ineğin ardına takılacak ve inek nereye çökerse orada şehir kuracaktır. Kadmos yola çıkar, biraz gittikten sonra bir inek sürüsüne rastlar, ineğin biri her iki böğründe ayı simgeleyen iki beyaz küre taşımaktadır. Kadmos bu ineğin peşine takılır, inek gider, gider, sonunda Boiotia bölgesinde bir yere çöküp yatar. Kadmos seçilen yerin burası olduğunu anlar, ineği Athena'ya kurban etmek ister, bunun İçin de arkadaşlarını su almaya gönderir. Ares Pınarı adlı çeşmenin önünde bir ejderi tepeler. O sırada tanrıça Athena ona görünür ve ejderin dişlerini toprağa ekmesini söyler. Kadmos bunu yapınca topraktan birdenbire silahlı adamlar çıkıverir: Bunlara Spartoi, yani ekilmiş adamlar adı verilir . Hepsi dev gibi yabani adamlardır. Doğar doğmaz birbirleriyle kavgaya tutuşurlar, yalnız beşi sağ kalır, bunlar da Kadmos'a şehri kurmak için yardım ederler. Ne var ki Kadmos Ares'in kutsal ejderini öldürmüş olma suçunun cezasını çekmelidir: Yedi yıl boyunca tanrıya köle olarak hizmet etmek zorunda kalır, sonra gelir Thebai'ye kral olur. Başta Athena olmak üzere tanrılar onu korur. Zeus Ares'le Aphrodite'nin kızı Harmonia'yi Kadmos'a eş olarak verir ve düğünleri parlak bir törenle kutlanır. Kadmos tepesi adını alan Thebai kalesine tanrılar armağanlarıyla birlikte gelmişlerdir. Harmonia'ya verilen düğün hediyeleri dillere destan olmuş, sonra da Thebai hanedanının başına gelecek birçok belaları doğurmuştur. Bunların en önemlisi Kharit tanrıçaların dokuduğu bir elbise ve demirci tanrı Hephaistos'un yaptığı bir altın kolyedir. Söylentiye göre bu gerdanlığı Kadmos'a Zeus kendisi vermiş, birine göre de
 Europe kardeşine hediye etmişti. Her iki armağanın da sonraki efsanelerde sözü geçer.
 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar