Islık Dili tüm öğeleriyle kaydedilip, geleceğe taşınmak isteniyor

Islık Dili tüm öğeleriyle kaydedilip, geleceğe taşınmak isteniyor

Bilenlerin sayısı her geçen gün azalan Islık Dili için hazırlanan eylem planıyla, kültürün tüm unsurlarının bütün ögelerinin kayıt altına alınması ve sonraki nesillere aktarılması amacıyla Giresun'da Islık Dili Koruma Eylem Planının Revizyonu çalıştayı gerçekleştirildi.

Giresun'da, "Islık Dili Koruma Eylem Planının Revizyonu" çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayda, ıslık dilinin kullanıldığı Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyü halkı da yer aldı.

Çalıştayın açılışına Somut Olmayan Türk Kültür Mirası Daire Başkanı Serkan Erkmen, Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Genç, Giresun Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

İki gün sürecek çalıştayda ıslık dilinin kullanıldığı Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy ziyaret edilecek ve eylem planı hazırlanması için toplantılar yapılacak.

Vildan Satık: Çalıştayın temel amacı ıslık dilinin korunması

Giresun Valiliğinde düzenlenen "Islık Dili Koruma Eylem Planının Revizyonu" çalıştayının açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Vildan Satık, ülkedeki kültürel birikimin özgün yapısının ve milli kimliğin muhafaza edilerek uluslararası platformlara taşınmasının Türkiye'nin öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu söyledi.

Satık, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirası'nın korunması sözleşmesi kapsamında, Türkiye'de somut olmayan kültürel miras unsurlarını UNESCO listelerine kayıt ettirmeye yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğüne vurgu yaptı.

Toplumda birlik ve bütünlüğü oluşturan, kültürel bağları güçlendiren ve geleneklerin devamlılığı sağlayan unsurlar olması ve geçmişle gelecek arasında bağlantı kuran bir köprü olması nedeniyle kültürel değerlere büyük önem verdiklerini aktaran Satık, şöyle konuştu: "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde Türkiye, kaydettirdiği 17 unsuruyla UNESCO somut olmayan kültürel miras listelerinde, 178 ülke arasında en çok unsur kaydettiren ilk beş ülke içerisinde yer almaktadır. Islık dili de Genel Müdürlüğümüz tarafından 2016 yılında titizlikle üzerinde çalışılarak UNESCO'ya sunulmuş ve 2017 yılında UNESCO acil koruma gerektiren somut olmayan kültürel miras listesine kaydettirilmiştir."

UNESCO'ya kaydettirilen diğer unsurlar gibi ıslık dilinin de ulusal ve uluslararası tanıtımına önemli ölçüde katkı sağlandığına inandıklarını belirten Satık, "Bu durumun doğal olarak yöre turizmi ve kültür ekonomisine olumlu etkide bulunacağı açıktır." dedi.

Satık, çalıştayın temel amacının ıslık dilinin korunması, yaşatılması ve kuşaktan kuşağa aktarılmasının sağlanması için bu değerli kültürel unsurun güncel durumuna ilişkin tespitler yapmak, gelecekte yapılacak çalışmalara yön verecek bir koruma eylem planına ulaşmak olduğunu söyledi.

Karadeniz Bölgesi'nin dağlık engebeli yapısının Türkiye'nin diğer bölgelerinden farklı özelliklere sahip bir kültürel çeşitliliğin gelişmesini sağladığını ifade eden Satık, "Bu kültürel çeşitliliklerden biri de ıslık dilidir. Anadolu'nun kültürel benliğinin, kültürel çeşitlilik ve zenginliğinin de önemli ifadelerinden biri olan ıslık dili yüzyıllara ve teknolojik gelişmelere adeta meydan okuyarak günümüze kadar ulaşmıştır. Gündelik hayatın ihtiyaçları çerçevesinde kullanılan ıslık dili insan yaratıcılığının bir örneği olarak ilgili topluluğun kültürel kimliklerinin bir ifadesidir." diye konuştu.

Mehmet Fikret Çavuş: Bu çalıştayla ıslık dilini bütün unsurlarını kayıt altına alacağız.

Giresun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş ise ıslık dilinin yaşatılması gerektiğine işaret ederek "Bu mirası yaşatmak her geçen daha da zorlaşıyor. Çünkü teknoloji her yere ulaştı. Özellikle cep telefonları her yere ulaştıktan sonra ıslık dilinin muhafaza edebilmek her geçen gün zorlaşıyor. Bu çalıştayla ıslık dili eylem planıyla bu kültürün bütün unsurlarını bütün ögelerini kayıt altına alacağız. Bizden sonraki nesillere aktaracağız." ifadelerini kullandı.

Atakan Çıtlak - AA


Benzer Haberler & Reklamlar