İskoçya'da işlevi anlaşılamayan 4 bin yıllık 9 taş keşfedildi

İskoçya'da işlevi anlaşılamayan 4 bin yıllık 9 taş keşfedildi

İskoçya'nın Orkney takımadalarından Finstown'da elektrik trafosu olarak kullnaılmak istenen alanda keşfedilen yaklaşık 50 santimetre boyundaki insan bedenini antıran tuhaf taşların ,demir halatları birbirine eklemek ya da binanın çatısını emniyete almak için kullanılmış olma ihtimalleri üzerinde duruluyor.

Adanın Finstown denilen yerleşim alanında keşfedilen oyma taşlar büyük gövdeli, uzun boyunlu ve başlı insan figürlerine benziyor. Yaklaşık 50 cm uzunluğundaki taşlar, üç sanduka mezar, iki ocak ve kırılmış taşlarla doldurulmuş kısmi bir delikten oluşan bir yapının içinde bulundu.

Finstown taşlarının M.Ö 2000 yıllarında Geç Neolitik veya Erken Tunç Çağı'na tarihlenebileceği düşünülülüyor. Finstown Taşları (Finstown stones) olarak adlandırılan taşların ne işe yaramış olabileceği araştırılıyor.

Arkeologların elektrik trafo merkezi için belirlenmiş alanı incelerken bulduğu  Finstown yerleşimindeki yapıları ortaya çıkardı. Önce Ocaklardan birinin içinde Finstown Fella (Finstown Adamı) olarak adlandırılan tek taş bulundu. Daha sonra aynı ocağın içindeki diğer sekiz taş figürü ortaya çıkardılar.

Yapının amacının ne olduğu belli değil, ancak taş figürler, ocaklardan birinin dahil olduğu yapıya konulduğu için önemli bir işlev gördükleri tahmin ediliyor .

Ayrıca MÖ 2000 yılına tarihlenen taş figürlerinin kasıtlı olarak insanlara benzemesi için yapılıp yapılmadığı ya da başka bir amaç için bu şekilde şekillendirilip şekillendirilmediği de açık değil. Taşlar, sivri uçlu bir aletle yontma işlemini içeren ve gagalama adı verilen bir teknik kullanılarak, bir baş, omuz ve beden biçiminde oyulmuştu.

Taş figürlerden bazıları insan vücuduna çok benziyor, bazıları ise düz ve ağırlık olarak kullanılan dikili taşlara benziyor. Bu ağırlıklar, binanın çatısını tutmaya yardımcı olan sabitlenmiş halatlara tutturulmuş olabilir.
Arazinin pulluklar tarafından işlendiğini gösteren zik-zak çizgiler. C: ORCA Archaeology

Colin Richards, “Tarih öncesi Orkney’de insanların tasvirlerini bulmak çok nadir bir olay. Eğer bunlar gerçekten figür ise, bir yapı içinde dokuz figür bulmak çok heyecan verici.” diyor.

Ekip ayrıca insanların 4.000 yıl önce araziyi işlediğine dair izler keşfetti. Yakındaki bir kazı alanında, muhtemelen tarih öncesi pulluklar tarafından yapılmış uzun çapraz çizgiler bulundu.

Live Science (Çeviri: Arkeofili.com)


Benzer Haberler & Reklamlar