İlteriş Kutluk Kağan: Kutluk Kağan

İlteriş Kutluk Kağan kimdir? İlteriş Kağan kimdir? Kutluk Kağan kimdir?

İlteriş Kutluk Kağan (Kutluk Kağan); Kutluk Devleti olarak da bilinen II. Göktürk Devleti'nin kurucusu olan Türk hanıdır.

650 yılından sonra Göktüklerin zayıflamasından yararlanan Çin Devleti, Orta Asya’yı kontrol edebilmek için Göktürk topraklarında askerî valilikler kurdu ve Çinli askerî valiler görevlendirdi. Ancak Göktürkler  670’li yıllarda yeniden güçlenmeye başladı.

Porf. Dr. Ahmet Taşağıl aktardığı bilgilere göre; Ordos’ta isyan eden Türk Prensi Ni-shih-fu yenilerek Çin başşehrine götürüldü ve orada idam edildi (679). Yine Göktürk soyundan A-shih-na Fu-nien elli üç arkadaşı ile birlikte 681’de katledildi. Bu arada Göktürk hânedanından Kutluğ bağımsızlık savaşına girişti ve başarılı oldu (682).

II. Göktürk Devleti. Kutluğ, yardımcısı Tonyukuk ile birlikte Çinliler’e ardarda darbeler indirdi; hem kendi gücünü arttırdı hem diğer Türk boylarını onların elinden kurtardı. 682’de Ötüken’de Oğuzlar yenilip devlete bağlanınca Kutluğ, İlteriş unvanıyla Kağan ilân edilerek II. Göktürk Devleti resmen kurulmuş oldu. Pekin’den Kansu’ya kadar uzanan bütün Kuzey Çin bölgelerine Türk akınları başladı. 682-687 yıllarında buralara toplam kırk altı sefer düzenlendi. 692’de ölen İlteriş Kağan’ın yerine, oğulları Bilge ve Kültigin küçük olduğundan kardeşi Kapgan geçti.


Benzer Haberler & Reklamlar