Homoplazi

Homoplazi nedir? Homoplazi ne demektir?

Homoplazi; Birbirine çok yakın özellikler gösteren ama soy ağacı birbirinden farklı olan iki canlı türü arasındaki benzeşimlerdir.

Homoplazi, ortak atadan gelmemesine rağmen birden fazla türde aynı özelliklerin veya organların benzer (hatta neredeyse aynı) şekilde gelişmesidir.

Evrim teorisi açısından; homoplazi adı verilen biyolojik olgu, benzerlikler üzerinden hareket ederek türlerin akraba olduğunu savunmanın yanıltıcı olacağının kanıtıdır.


Benzer Haberler & Reklamlar