Homeros Dönemi

Homeros Dönemi nedir?

Homeros Dönemi: (M.Ö. 750-700) Batı Uygarlığının en büyük edebiyat ürünü olan İliada Destanı’nın ortaya çıktığı ve Erythrai (Ildırı), Miletos (Balat), Ephesos (Selçuk), ve Symrna (İzmir) ve Samos (Sisam) gibi önemli kentlerde, sanat eserlerinde, mimarlıkta büyük ilerlemelerin görüldüğü dönem.


Benzer Haberler & Reklamlar