Hindistan'da bir tapınakta 300 yıllık sihirli kare bulundu

Hindistan'da bir tapınakta 300 yıllık sihirli kare bulundu

Arkeologlar Tamil Nadu eyaletindeki Palani tapınağında 17. yüzyıldan kaldığı tespit edilen, içindeki sayılar toplamı ne yandan toplanırsa toplansın 15 eden sihirli kare keşfettiler. 15 Hindu savaş tanrısı Murugan ile ilişkilendiriliyor.

Sihirli Kare nedir? Sihirli Kare ve Sudoku tarihi

Güney Hindistan, eski zamanlardan beri pallankuzhi, aadu puli aattam, paramapadham gibi geleneksel oyunlara sahiptir. Ancak son arkeolojik buluntuyu medyatikleştirmek isterseniz bunlara sudoku oyununun da dahil olduğunu iddia edebilirsiniz. Oysa günümüze çok popüler olan sudoku, tarihi hayli yeni bir oyun türü. Şimdiki haliyle 20. yüzyılın sonlarında gazetelerde boy gösteren oyun Japon firması Nikoli tarafından Nisan 1984'te Nikolist gazetesinde yayınlandı. Gazeteler bulmaca meraklısı okurlarını daha önce çapraz bulmacalarla eğlendirirken 2000'li yıllardan itibaren sudokuya yer vermeye başlamışlardı.

Dolayısı ile haber sizlere "300 yıllık sudoku bulundu" diye sunulduğu takdirde gerçekten de olağanüstü gibi görünebilir. Oysa olaya bilimsel açıdan bakarsak sudokunun temelini teşkil eden Sihirli Kareler yaklaşık 3 bin yıldır biliniyordu ve söz konusu keşif pek de hayret edilecek türden değildi.

Sayılarının kareler içine; her satır, her sütun ve köşegen toplamları eşit olacak şekilde yerleştirilmesine sihirli kare denilnektedir. Sihirli karelerin geçmişinin M.Ö. 2000'lere kadar uzadığı tahmin ediliyor. Çin'de astroloji, fal bakma, kehanet, doğa olaylarını tahmin amacıyla bu karelerin kullanıldığı biliniyor. M.Ö. 1300'lü yıllara ait Çin metinlerinde sihirli karelere rastlanmıştır. Kareler 9’uncu yüzyılda Arap astrologlar tarafndan kullanılmıştır. Sihirli sıfatınını da bu tarihlerde edindiği sanılmaktadır.

Tapınak sütununda en az 300 yıllık sihirli kare keşfedildi

The News Minute gazetesinde Anjana Shekar imzasıyla yayınlanan habere göre; arkeologlar, Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletindeki Palani tapınağında bir sütununa kazınmış en az 300 yıllık bir sihirli kare keşfettiler. Dini törenlerde kullanılan sütunun ayağı tamir edilirken keşfdilen 3X3 şeklinde 9 kutuya bölünmüş sihirli karenin içindeki sayıların toplamı her yönden 15 ediyor.

Tapınağın restorasyonu sırasında Mandapa (Hint Mimaisinde tapınakların giriş kısmındaki sütunlu alan) kısmındaki bir sütunda ortaya çıkarılan özel sihirli karenin üstünün kireçle kaplı olduğu, kiraç kazınınca ortaya çıktığı belirtildi. Mandapanın 13. yüzyıldan beri tekrar tekrar onarım gördüğü, söz konusu sütunun da birden fazla kez kireçle boyandığı belirlendi. Mandapa, Nisan ayında kutlanan Panguni Uthiram festivaline hazırlanırken ilginç kare keşfedildi.

Tamil Nadu Arkeoloji Araştırma Enstitüsü sekreteri arkeolog V. Narayanamoorthy, yazıtın büyük olasılıkla 17.yy’a ait olduğunu söyledi. Rakamların Tamil dilinde yazıldığını söyledi ve "Festivaller boyunca, tanrı Murugan'ın heykeli bu sütunun önüne yerleştirilirdi. Sihirli kare üzerindeki rakamlar, bu noktada önem teşkil ediyor" dedi.

15 Rakamı neyi ifade ediyor?

Sihirli Karedeki rakamlar; yatay, dikey ve çapraz olarak toplandıklarında sonuç hep 15 oluyor. 15 sayısı tapınakta tapınılan tanrılardan Savaş tanrısı Murugan'la bağlantılı.

Hint inanışında; Skanda, Kumara ve Subrahmanya, Kartikeya avatarlarıyla da bilinen Murugan Hindu tanrısıdır. Parvati ve Shiva'nın oğludur. Ganesha'nın kardeşidir ve Antik çağlardan beri Güney Asya'da yoğun ilgi gören tanrılardandır. Hindu inancına göre, her tanrının özel sayısı vardır. Lord Muruga’nın sayısı ise 6'dır. 15'in rakamları toplandığında (1+5) ortaya 6 sayısı çıkıyor.

arkeolojikhaber.com

.


Benzer Haberler & Reklamlar