Hieroglyph, Hiyeroglif

Hieroglyph, Hiyeroglif

Hieroglyph, Hiyeroglif nedir?

Hieroglyph, Hiyeroglif:  Resim ve şekillerden meydana gelen yazılar sisteminin genel adıdır. 

Mısır, Hitit ve Meksika uygarlıklarında kullanılmıştır. 

Mısır'dan  Anadolu'ya geçmiş, işaretleri resim özelliği taşıyan yazıların genel adı. 

Yazılar içerik bakımından iki grupta incelenmektedir.

Bunlar; yazı işaretleri heceleri gösteren hece yazısı sistemleri ve yazı işaretleri tek sesleri gösteren alfabetik yası sistemleridir. 

Yazı işaretleri insan, hayvan ve çeşitli betilerin basitleştirilerek sembolize edilmiş biçimlerinden oluşmaktadır. 

Özellikle Mısır, Hitit ve Meksika Uygarlıklarında kullanılmıştır. Mısır hierogliph-hiyeroglif yazısı tamamiyle resimlerden oluşmaktadır. 

Ancak Bu resimlerin hangi nesneleri ifade ettiği her zaman anlaşılamamaktadır. 

Mısır hierogliph-hiyeroglif yazısının, sülaleler öncesi dönemin sonlarında (İ.Ö. 3100'den önce) ortaya çıktığı sanılmaktadır. 

 


Benzer Haberler & Reklamlar