Hendraburnick Quoit bilmecesi: Turistik yalan mı arkeolojik keşif mi?

Hendraburnick Quoit bilmecesi: Turistik yalan mı arkeolojik keşif mi?

İngiltere'de bir dolmen taşı üzerinde doğal mı insan yapısı mı olduğu tartışılan garip şekiller bulundu. İlginç olan şekillerin sayısının ay ışığında artması ve gündüz saatlerinde çoğunun görünmemesi. Kimi arkeologlara bunlar ayinlerde kullanılmış çizimler, kimi arkeloglara göre tamamen doğal oluşumlar.

Arkeolog Andy M. Jones; incelediği Hendraburnick Quoit adlı taşı kamera flaşıyla fotoğraflandığında üzerinde normalde görülmeyen işaretler olduğunu fark etti. Normal ışıkta çok azı seçilebilen işaretler ve halka şekilli izler adeta bir anda çoğalmışlardı. Çalışma arkadaşları ile taş üzerindeki işareti incelemeye başladıklarında ilginç bir şey gözlemlediler: İşaretlerin bir çoğu sadece ay ışığında ve şafak vakti alacakaranlığında (ışık güneydoğudan düştüğünde) belirginleşiyordu.

Bir megalit parçası muhtemelen de bir dolmenin tavan taşı olduğu için üzerinde araştırma yaptığı taşın mistik bir ayin parçası olabileceğini düşündü Arkeolog Andy M. Jones ve arkadaşları. Eski inanç kültürleri işaretlerin belirginleştiği zaman dilimlerini, genellikle, "doğaüstü güçlerin uyandığı ve insanın ruhsal algı seviyesinin yükseldiği" anlar olarak görüyorlardı.  Hendraburnick Quoit mistik ve gizemli pagan dini ayinlerine ev sahipliği yapmış olabilirdi.

İngiltere'nin Hendraburnick kentinde bulunan Hendraburnick Quoit ile gece ya da şafak ayinleri gerçekten yapıldı mı, bunu bilmek mümkün değil ama ingilizce yayınlanan Zaman ve Zihin adlı arkeoloji dergisinde  (archaeology journal Time and Mind) Cornwall Arkeoloji Cemiyeti'nde görevli (Cornwall Archaeological Society) arkeolog Andy M. Jones ve sayısal veri uzmanı Arkeolog Thomas Goskar'ın imzası ile yayınlanan Hendraburnick 'Quoit': İngiltere'nin batısındaki kaya sanatı kayıtları ve tarihlendirmesi  (Hendraburnick ‘Quoit’: recording and dating rock art in the west of Britain) adlı makalede antik taşın üzerinde sadece gece ve şafak vakti görülebilen işaretlere ve halka şekilli oyuklara dair bulgular yayınlandı.

Makaleye göre; Cornwall kentindeki antik kalıntılar arasında yer alan dev bir kayanın üzerinde yalnızca ay ışığında ve şafak vaktinde beliren izler keşfedildi. İşaretler söz konusu zamanlarda, gün ışığındaki haline göre daha fazla belirinleşiyor ve sayıları 10 kat daha fazla artıyor. Üzerinde toplam 105 adet işaret tespit edilen Hendraburnick Quoit adlı taşın eski bir megalit parçası olduğu tahmin ediliyor ve muhtemelen bir dolmene ait kapak taşı olduğu düşünülüyor. Gizemli kayanın bulunduğu alan neolitik çağa tarihlenen 4.000 ila 6.000yıl öncesine ait arkeolojik kalıntılar bulunan bir bölge.

Araştırmayı gerçekleştiren Dr. Andy Jones, "Kaya üzerinde şekiller ve halka şeklinde oyuklar olduğunun farkındaydık ama onların sayısının daha fazla olabileceğini önceden kestirememiştik. Daha sonra tesadüfen fark ettik ve araştırmaya o yönde devam ettik.

Cornwall Arkeoloji cemiyeti arkeologlarına göre Hendraburnick Quoit taşındaki işaretler bilinçli ve gizemli mistik ayinlerde kullanılmış olma ihitmalleri var.  Neolitik dönemin son yılların ve Erken Bronz Çağı’ında Hendraburnick'te yaşayan insanlar bu ayinleri gerçekleştirmiş olabilirler.

Bazı arkeologlara göre ise yorum yağacak yeterince kanıt yok. Yapılan yorumlar bölgeye turist çekmek için sergilenen çabaların bir uzantısı. Şekiller insan yapısı değil. Kayadaki şekiller ve oymaların doğal şekilde oluşmuş.

Dr. Andy Jones bu yorumlara katılmıyor: "Bu tarz büyük kayalardan düşen taş oymalarına "kupa" veya "halka" işaretleri denilir. Arkasındaki niyet ve ritüelin nelerle ilişkili olabileceğini bilmiuyoruz. Ama bölgede yıpranmış kuvars parçacıkları keşfettik. Büyük olasılıkla kırık parçalar, yere düştükten sonra, ay ışığında  parlamaya devam ediyor ve alanın aurasına ekleniyordu. Bu parçacıkların Calanais yakınındaki Lewis Adalarından gelmiş olabileceğini düşünüyoruz. Buradaki höyükte ayışığı ve cenae ayinleri yapıldığına dair bulgular var. Bu ayinler de onlarla bağlantılı olabilir. Öte yandan Aşağı Hendraburnick Deve Nehri'nin (River Camel) kaynağıdır. Bu yönüyle de ünlü bir manevi alan ve sembolik bölgedir. Bu kaya oluşumunun o vadiden sürüklendiğini gösteren bulgular elde ettik. Yani bu taş bir zamanlar insan yapımı bir yapının bir parçasıydı ve doğal olarak şekillenmiş bir kaya değildi"

arkeolojikhaber.com


Benzer Haberler & Reklamlar