Harran Üniversitesi

Harran Üniversitesi

Harran Üniversitesi

Dünyanın ilk üniversitesinin Harran’da kurulduğu yönünde araştırmalar vardır.

Harran Okulu, ünlü Tıp ve Matematik bilgini Sâbit bin Kurrâ’nın; dünyadan aya olan uzaklığı ilk olarak doğru hesaplayan ünlü astronomi bilgini El-Battanî’nin; atomun ve cebir ilminin mucidi sayılan Cabir bin Hayyan’nın; ünlü din bilgini Şeyhü’l İslam İbn-i Teymiyye gibi birçok bilim adamının yetiştiği ve ders verdiği okuldur.

Harran, özü itibarı ile Medeniyetlerin Doğduğu ve Buluştuğu Kent’tir.

Harran, dünyadaki üç büyük felsefe ekolünden “Harran Ekolü”nün merkezidir. Urfa tarihini incelediğimizde “Harran Felsefe Ekolü” ve “Urfa (Edessa) Felsefe Ekolü” olarak ortaya çıkan iki düşünce mektebini görmekteyiz. Bu ekollerin oluşmasında Harrandaki mütercimlerin, Yunan Felsefesi konulu Latince yazılmış eserlerden Arapçaya yaptıkları çeviriler önemli rol oynamıştır. 


Benzer Haberler & Reklamlar