Haldi

Haldi nedir?

Haldi: Urartuların baş tanrısı.

Urartular yazıtlarında bütün işleri tanrı Haldi adına yaptıklarını bildirmişlerdir.

Hal­di özellikle bir savaş tanrısıdır; savaş zamanında kral, yengi kazandırması için ona yakarıda bulunur.

Haldi’ye armağan olarak, tapınaklarına kılıçlar, mızrak­lar, yaylar, oklar getirilir, tapınak duvarlarına kalkanlar asılırdı.

Tuşpa kenti dolaylarında bu tanrının çeşitli tapınakları vardır.

Bir aslanın üzerinde duran kanatlı ya da kanatsız bir erkek olarak tasvir edilirdi.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar