Gordion (Ankara)

Gordion (Ankara)

Gordion

Ankara’nın 70 km güney-batısında yer alan Gordion’da, ana yerleşimin bulunduğu höyük bugünkü Yassıhöyük Köyü’nün sınırları içerisinde bulunmaktadır.

Alanda yapılan bilimsel kazılardan elde edilen bulgulara göre, alanda yerleşim, Erken Bronz Çağından Ortaçağ’a (M.S. 12 – 13. yüzyıllar) kadar uzanan uzun süreyi kapsamaktadır.

Gordion, M.Ö. 12. yüzyılda Hitit İmparatorluğu’nun çöküşüyle birlikte yükselen Frigya ve Friglerin politik ve kültürel başkenti olmasıyla öne çıkmaktadır.

Gordion: Orta Anadolu’da, Ankara ilinin Polatlı ilçesine bağlı Yassıhöyük Köyü’nde yer alan kent.

Sakarya Nehri’nin Porsuk Irmağı ile birleştiği noktanın biraz yukarısındadır.

Kent ismini Midas’ın babası Gordios’tan alır.

Bölgede ilk yerleşme MÖ 3. bin yılın sonunda kuruldu.

MÖ 1000-900’de kente Frigler yerleşti.

MÖ 8. yüzyılda Asur devleti ile ilişki kurdu.

Görkemli surları, sarayı ve zengin tümülüsleriyle kent Midas döneminde zenginliğinin üst noktasına erişmişti.

MÖ 7. yüzyılın başlarında Kimmer göçebelerinin yıktığı kent yeniden inşa edildiyse de önceki görkemli durumuna gelemedi.

MÖ 600’lerden sonra Lidya Krallığına bağlandı. Pers egemenliği döneminde Kral Yolu üzerinde korunaklı bir pazar yeri olarak önemini korudu.

Büyük İskender Asya seferi sırasında buraya uğramış ve inanışa göre kendisini Asya fatihi yapacak olan düğümü, bir kılıç darbesiyle de olsa çözmüştü.

Bölgeye MÖ 278’de Galatlar yerleşti. Galatların yağma faaliyetlerini önlemek için MÖ 189’da Anadolu’ya gelen*Manlius Vülso komutasındaki Roma ordusu kenti terk edilmiş halde buldu.

Bu tarihten sonra kentte bir daha yerleşim olmadı. Kent çevresinde, en büyüğü 50 metrelik yüksekliği olan Midas Tümülüsü olmak üzere yüze yakın gömüt ya da tümülüs vardır.


Benzer Haberler & Reklamlar