Filistin

Filistin nedir?

Filistin: Akdeniz’in doğu kıyısında, İsrail’in güneybatısında Sina Yarımadası’na değin uzanan sahil kesimi.

Yahuda’nın batısında yer alır.

Bölge­nin adı Eski Ahit’te geçen ve Filistinlilerin oturduğu bölgeyi anlatan ‘pelest’ kelimesinden gelir.

Batı Asya’da en eski yerleşim bölgelerinden biridir, ilk İs­kan tarihi Erken Pallolitik Çağa dek uzanır.

MÖ 2. binde bölgede Kenanlılar yaşıyordu.

Filistinliler ise bölgeye MÖ 12. yüzyıldan itibaren yerleşmeye baş­lamışlardır.

MS 135’te Hadrianus, Provincia Judaea olan eyaletin adını Provincia Syria Palaestina olarak değiştirdi, bu ad daha sonra Filistin olarak kısaltı­larak günümüze değin ulaştı.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar


Arkeolojik Haber