Fibula

Fibula nedir?

1. Fibula: Eski Tunç Çağı'ndan itibaren yaygın olarak, süs eşyası olmasının yanında, giyisileri omuztan tuturmak için kullanılan, üzeri genellikle bezemeli, madeni çengelli iğne veya broş. 

Tunç çağından Romalıların son zamanlarına kadar kullanılmıştır. 

2. Fibula: Yunan ve Roma giysilerinde kumaşı tutturmak için kullanılan broş ya da iğne.

Çok değişik biçimleri varsa da temelde hepsi bir çengelli iğnedir. MÖ 7. yüzyıldan kalma Yunan fibulaları, ördek, aslan, sfenks gibi hayvan figürlerinden dizilerle bezenmişti. Bunlar fibulanın üstüne ya lehimle tutturulmuş ya da kabartma olarak işlenmişti. Antikçağ'da fibulanın çok yaygın bir kullanım alanı vardı. İran da bulunmuş MÖ 7. yüzyıla ait bir fibula insan eli biçimindeki iki parçayla tutturuluyor ve üstünde sırt sırta iki aslan figürü taşıyordu. Etrüskler de fibulayı çok kullanmışlardı; onların fibulalarının bazısı çok büyük olur, üstünde özenle işlenmiş kabartma hayvan dizileri bulunurdu. Romalıların fethettikleri ülkelerde de yaygınlaşan fibuladan gittikçe daha karmaşık broşlar yapıldı.


Benzer Haberler & Reklamlar