Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Ege üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

Tarihçe
Ege Bölgesi'nin arkeolojik önemi göz önüne alınarak 27 Kasım 1962 tarihinde Ege Üniversitesi bünyesi içinde bir Arkeoloji Enstitüsü kurulmuş ve enstitü 18 Mart 1964 tarihinde faaliyete geçmiştir. Enstitü ilk aşamada kendi adına araştırma yapmamış olmakla birlikte Ankara ve İstanbul üniversitelerinin arkeolojik çalışmalarına, Teos, Pitane, Bayraklı ve Bodrum gibi Ege Bölgesi’nde yer alan kazılara, eleman sağlamış ve finansal açıdan desteklemiştir. Günümüzde Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde bulunan arkeoloji kitaplığının nüvesi de bu dönemde enstitü kitaplığı kurularak oluşturulmuştur. "X. Uluslararası Klasik Arkeoloji Kongresi"nin 1973 yılında İzmir'de düzenlemesinde de Arkeoloji Enstitüsünün çabaları rol oynamıştır. Enstitünün ilk başkanı Prof.Dr. Celal Saraç’tır. 1976 yılında daha sonra "Edebiyat Fakültesi" adını alacak olan "Sosyal Bilimler Fakültesi"nin kurulması ile Arkeoloji Enstitüsü bu fakülteye bağlanmış ve başkanlığına Prof. Dr. Mükerrem U. Anabolu getirilmiştir. Aynı tarihte fakülte bünyesinde, yine Prof.Dr. Mükerrem U. Anabolu başkanlığında Tarih-Coğrafya ve Arkeoloji Bölümü kurulmuştur. 07.05.1979 tarihinde Edebiyat Fakültesi'nin akademik örgütlenmesine tekrar biçim verilmiş ve "Arkeoloji Bölümü" bağımsız bir bölüm haline getirilmiştir. 1994 yılında Prof.Dr. Tomris Bakır’ın bölüm başkanlığı görevini üstlendiği Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji ve Prof Dr. Altan Çilingiroğlu'nun başkanlığını üstlendiği Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi olmak üzere iki ayrı anabilim dalından oluşmaktadır.

Programın amacı; antik dönem kültür ve uygarlıklarını inceleyerek bu konuda hem teorik hem de öğretim üyelerimizce çeşitli bölgelerde yürütülen kazı ve araştırma çalışmaları ile pratik ve uygulamalı bilgi ve deneyim kazandırmaktır. Ayrıca arkeolojide kullanılan güncel yöntem ve teknolojileri takip edebilen, bilimsel araştırma yapabilen, analitik ve eleştirel düşünme becerilerine sahip arkeolog, araştırmacı ve akademisyen yetiştirmektir.

Arkeoloji Bölümünün eğitim dili Türkçedir.

Günümüzde Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji ile Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dallarında mezun vermekte olup Edebiyat Fakültesi'nde bir akademik yıl, 15 hafta süren iki dönemden oluşmaktadır. Arkeoloji Bölümü lisans programı 4 yılda (8 dönemde) tamamlanır. Arkeoloji bölümünden mezun olmak için öğrenciler 8 dönem boyunca verilen tüm dersleri başarıyla tamamlayarak lisans derecesine sahip olurlar ve Arkeolog unvanı almaya hak kazanırlar. Öğrenciler derslere ve sınavlara katılmak zorundadır. Derslerin %70'ine katılmanın zorunlu olduğu bölümde dersler, yazılı sınavlar, seminerler ve sunumlar ile değerlendirilir. Her yarıyılda bir ara sınav, bir final sınavı yapılır. Ara sınav ve final tarihleri bölüm tarafından ilan edilir. Mazeret nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazeret olması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir. Lisans eğitimleri sırasında öğrenciler, arazi çalışmalarına ve bölüm tarafından yürütülen kazılara katılabilmekte, derslerde öğrendiklerini arazi çalışmalarıyla pekiştirebilmektedirler. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerinin yapıldığı Arkeoloji Bölümü’nde 5 Profesör, 7 Doçent, 4 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi Doktor ve 10 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Misyon

Arkeoloji Bölümü evrensel değerler ışığında, ülkemizin ihtiyaç duyduğu donanımlı, çağdaş teknolojileri mesleğinde kullanma becerisine sahip bireyler yetiştirmeyi, araştırma, öğretim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir. Ülkemizin sahip olduğu eşsiz kültür varlıklarını bilimsel metotlarla gün ışığına çıkartabilecek yetkin arkeologlar yetiştirmek ve bu eserleri müzelerimizde çağdaş yöntemlerle koruma ve sergilemeyi bilen elemanlar yetiştirmek önemli görevlerimiz arasında yer almaktadır.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve sanatla ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak bir bölüm olmaktır.

Yönetim

Prof. Dr. A. Kaan ŞENOL (Arkeoloji Bölüm Başkanı) 
e-Posta: kaansenol@yahoo.fr

Detaylı bilgi için
 

Klasik Arkeoloji Bölümü Akademik Kadro

Prof. Dr. A. Kaan ŞENOL (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Gül GÜRTEKİN DEMİR
Prof. Dr. Gürcan POLAT
Prof. Dr. Gonca CANKARDEŞ ŞENOL
Doç. Dr. Yasemin POLAT
Doç. Dr. Nezih AYTAÇLAR
Doç. Dr. Hüseyin CEVİZOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Aytekin ERDOĞAN
Öğr. Gör. Dr. Ümit GÜNGÖR
Arş. Gör. Dr. Onur ZUNAL
Arş. Gör. Ayşe ÇELEBİ (ÖYP)
Arş. Gör. Deniz DOĞANALP (ÖYP)
Arş. Gör. Evren AÇAR (ÖYP)
Arş. Gör. Burak ARSLAN 

Klasik Arkeoloji Emekli Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Mükerrem U. ANABOLU,
Dr. Erol ATALAY,
Prof. Dr. Hasan MALAY,
Prof. Dr. Güven BAKIR,
Prof. Dr. Tomris BAKIR,
Prof. Dr. Nuran ŞAHİN,
Prof. Dr. Ömer ÖZYİĞİT,
Prof. Dr. Ersin DOĞER, Ö
ğr. Gör. Önder KAZAK. 

Protohistorya ve Önasya Arkeolojis Bölümü

Prof. Dr. Eşref ABAY (Anabilim Dalı Başkanı) 
Doç. Dr. Çiler ÇİLİNGİROĞLU
Doç. Dr. Haluk SAĞLAMTİMUR
Doç. Dr. Zafer DERİN
Doç. Dr. Atilla BATMAZ
Doç. Dr. Fulya DEDEOĞLU
Doç. Dr. Aylin Ümit ERDEM OTMAN
Dr. Öğr. Üyesi Mücella ERDALKIRAN
Arş. Gör. Gürkan ERGÜN
Arş. Gör. Şerife ÇAKAR
Arş. Gör. Yakup Bora TEMÜR (ÖYP)
Arş. Gör. Didem TURAN (ÖYP)
Arş. Gör. Ayşe Gül ERDEN (ÖYP)
Arş. Gör. Metin BATIHAN (ÖYP)
Arş. Gör. İnan AYDOĞAN (ÖYP)

Protohistorya ve Önasya Arkeolojis Bölümü Emekli Ögretim Üyeleri 
Prof. Dr. Altan ÇİLİNGİROĞLU
Prof. Dr. Gülriz KOZBE. 

Bölüm Sekreteri:

Burçin DENİZ

Telefon Numarası: 0232 311 1325

e-Posta: burcin.deniz@mail.ege.edu.tr

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar