Efes arkeoloji kazılarına büyük emek veren arkeolog Dr. Anton Bammer vefat etti

Efes arkeoloji kazılarına büyük emek veren arkeolog Dr. Anton Bammer vefat etti

Efes arkeoloji kazılarında, Antik Çağ mimarisinde birçok anıtsal sunağın öncüsü olarak kabul edilen Artemision Sunağı’nın keşfine imza atan ve Artemis Tapınağı hakkında üç kitap yayınlayan :arkeoloji dünyasının emektar isimlerinden Dr. Anton Bammer, 90 yaşında dünya hayatına gözlerini yumdu.

Efes Antik kenti kazıları başta olmak üzere Ege arkeolojisi ve sanat tarihi araştırmalarında büyük emeği bulunan Dr. Anton Bammer 90 yaşında vefat etti...

Dr. Anton Bammer'in vefatını Arkeoloji ve Sanat Yayınları Yöneticisi ve Kültürel ve Doğal Mirası İzleme Platformu Sözcüsü editör arkeolog Nezih Başgelen, "Tüm yaşamını Efes’le özdeşleştirmiş çok değerli bir araştırmacı Dr. Anton Bammer'i kaybettik. Ülkemiz arkeolojisinin, Efes Kazılarının, Klasik Arkeoloji camiamızın ve sevenlerinin başı sağ olsun. Ruhu şad olsun, nur içinde yatsın" mesaı ile duyurdu.

Arkeolog Nezih Başgelen'in 1982 tarihli eserinde derlediği bilgilere göre; "Avusturya Arkeoloji Enstitüsü’nde göreve başladığı 1961 yılından bugüne kesintisiz olarak Efes kazı ekibinin daimi üyesi olan Anton Bammer'in, Efes’teki ilk önemli projesi, buradaki “Memmius Anıtı’’nın ayağa kaldırılması sırasındaki teori ve uygulama alanındaki çalışmalarıdır. Bammer daha sonraki çalışmalarını Efes’teki arkeolojik araştırmaları başlatan efsanevi anıta, “Artemision” olarak adlandırılan Artemis Tapınağı’na adamıştır. Bammer’in bu alandaki ilk başarısı, uzun süre boyunca yeri tespit edilememiş olan tapınak sunağını 1965 yılında keşfetmiş olmasıdır. Ortaya çıkardığı kalıntılarla, Antik Çağ mimarisinde birçok anıtsal sunağın öncüsü olarak kabul edilen Artemision Sunağı’nın, Arkaik çağlardan beri var olduğu ve M.Ö. 4. yüzyılda görkemli bir şekilde yeniden inşa edildiği anlaşılmıştır. Artemis Tapınağı’ndaki kazılarını her yıl devam ettiren Bammer, 1973 yılında hekatompedos’u da keşfederek, altar ve tapınak arasındaki alanı araştırmaya başlamıştır. Efes’teki kazılarda geçici olarak kazı yardımcı direktörlüğü ve diğer meslektaşları ile birlikte kazı direktörlüğü de yapmıştır. “Artemis Tapınağı’nın merkezi tabanı” olarak adlandırılan yerde heyecan verici keşifler yapılmış ve bunun yanı sıra tapınağın erken dönem tarihine ait olup 2. binyıla kadar geri giden kalıntılar kazılarak ortaya çıkarılmıştır. Bu bölgede bulunan ve İon uygarlığının en eski örneği kabul edilen bir erken dönem peripteros’unun keşfi ise önemli bir başarıdır.

Anton Bammer, Artemis Tapınağı hakkında üç kitap yayımlamıştır: Die Architektur des Jüngeren Artemision von Ephesos (Wiesbaden 1972); Das Heiligtum der Artemis von Ephesos (Graz 1984) ve Das Artemision von Ephesos (Mainz 1996, Ulrike Muss ile birlikte). Artemis Tapınağı Sunağı’ndaki kazı ve araştırmalarının sonuçlarını Der Altar des Artemisions von Ephesos adlı eserde 2001’de Viyana’da Ulrike Muss ve Mustafa Büyükkolancı ile birlikte yayımlamıştır. 1988’de basılan Ephesos Stadt and Fluß und Meer adlı kitabında Bammer, Efes ve çevresini “Yeni Arkeoloji” metodu ile yorumlaya çalışmıştır.

Bu arada 1990’den 1997’ye kadar Yunanistan’da Peloponnesos üzerinde Aigeira’da yönettiği kazılarda Arkaik çağlara dayanan iki adet Dor tapınağı bulmuştur. Anton Bammer sadece Efes değil, aynı zamanda klasik arkeolojiyi ilgilendiren çeşitli konular üzerinde de çalışmıştır. Türkiye ve Yunanistan’da yaptığı seyahatler sırasında eski ahşap evleri incelemiş ve 1982 yayımlanan kitabında, bu yapıların ardındaki saklı felsefeyi irdelemeye çalışmıştır. Ayrıca Efes’teki restorasyon ve yeniden inşa projelerindeki çalışmalarında Bammer, Memmius Anıtı’nın, ve Domitianus Tapınağı’nın ön yüzündeki Domitianus Çeşmesi’nin yeniden ayağa kaldırma projesini yürütmüştür. Artemis Tapınağı’ndaki yaklaşık 20 m yüksekliğe sahip bir sütunun temeli ile birlikte yeniden inşası belirli tartışmalara neden olsa da bugün Efes’in sembollerinden biri haline gelmiştir.
Bammer yaşamı boyunca tüm Ege coğrafyasına yakın ilgi duymuş, kariyerinin büyük bir bölümünü ise

Türkiye’deki bilimsel çalışmalara adamış ve araştırmalarıyla Türkiye’nin uluslararası alanda arkeolojik açıdan tanıtılmasına katkıda bulunmuştur. Aziz anısına saygıyla."


Benzer Haberler & Reklamlar