Doğal ve Kültürel miras'ı da içine alan kanun hükmündeki kararname resmi gazete yayınlandı

Doğal ve Kültürel miras'ı da içine alan bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

- Olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyan gümrük personeline maaşının 6 katından 24 katına kadar ödül verilebilecek

16 Nisan 2020 tarihli ve 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2'nci maddesinin birinci fıkrasındaki "Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 3 ay içinde yapılır." ifadesindeki süre "6 ay" şeklinde değiştirildi.

Gümrük Personeli ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek maddeye göre, gümrük hizmetleri ve kaçakçılıkla mücadele görevleri kapsamında, 39'uncu maddede belirtilen personelden, devletin ekonomik menfaatleri, doğal ve kültürel miras, çevre ve toplum sağlığı ile kamu güvenliğinin korunmasında yüksek hizmetleri görülenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının 2 katından 5 katına kadar, olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının 6 katından 24 katına kadar ödüllendirilebilecek.

Bunlardan sözleşmeli olarak istihdam edilenlere verilecek ödül tutarı, aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenecek.


AA Muhammed Boztepe


Benzer Haberler & Reklamlar