Danıştay, Bayraklı’daki ormanlık alanda yapılaşmaya geçit vermedi

Danıştay, Bayraklı’daki ormanlık alanda yapılaşmaya geçit vermedi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, İzmir’in Bayraklı ilçesindeki 3.753.603,97 m²’lik orman vasıflı alanda inşaat faaliyetine olanak sağlayan Cumhurbaşkanlığı kararı ile ilgili verilen yürütmeyi durdurma kararına itirazı reddetti.

11 ilimizde büyük yıkım ve can kaybına yol açan depremin ardından bu kentlerdeki yurttaşlar için yeni konutların yapılması ile ilgili tartışmalar gündemde iken Danıştay’dan bu konuya dair emsal niteliğinde bir karar çıktı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (DİDDK) İzmir’in Bayraklı İlçesinde ki 375 hektarlık ormanlık alanda inşaat faaliyetine olanak sağlayan Cumhurbaşkanlığı kararı ile ilgili verilen yürütmeyi durdurma kararına itirazı reddetti.

Kararname, orman alanları ve meraların yapılaşmaya açılabilmesine imkan tanıyordu

11 ilimizde yüz binlerce konutu yıkan ve on binlerce insanımızın yaşamına mal olan depremin ardından siyasi iktidar birbiri ardından yeni konut projeleri açıklıyor. Maraş merkezli depremlerin 18. gününde Resmi Gazete’de yayımlanan “OHAL Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi” başlıklı kararname orman alanları ve meraların yapılaşmaya açılabileceğini öngörüyor. Bilim insanları bu uygulamanın biyolojik çeşitlilik, toprak ve su muhafazası büyük bir riskler doğuracağı uyarısında bulunurken DİDDK orman alanlarının yapılaşmaya açılmasına dönük başka bir Cumhurbaşkanı kararı ile ilgili önemli bir karara imza attı.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan toplam 3.753.603,97 m²’lik orman vasıflı alanın “bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına da dönüştürülmesi mümkün olmayan alan olduğu gerekçesi ile” orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin 25/11/2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle bir grup hukukçu ve yurttaş tarafından dava açılmıştı. Davaya bakan Danıştay 8. Dairesi Cumhurbaşkanı kararının yürütmesini durdururken hem Cumhurbaşkanı hem de Tarım ve Orman Bakanlığı Danıştay’ın verdiği bu karara itiraz edip davayı bir Üst mahkemeye DİDDK’ya taşımıştı.

 DİDDK, Danıştay 8. Dairenin verdiği yürütmeyi durdurma kararının doğru olduğuna hükmetti 

Geçtiğimiz günlerde bu itirazı değerlendiren DİDDK Danıştay 8. Dairenin verdiği yürütmeyi durdurma kararının yerinde olduğuna hükmetti. Yani bir anlamda Danıştay’ın en üst yargı organı “ormanlık alanların rant uğruna heba edilmemesi” yönünde bir karar ortaya koydu. Davacı avukatlar, DİDDK’nın bu kararının ülkemizde, yakın zamanda meydana gelen felakette oluşan konut ihtiyacının karşılanması için o bölgelerdeki ormanlık alanların yok edilmesi yönünde de bir engel olarak duracağını ileri sürdüler.

Davacı avukatlar Danıştay kararı ile ilgili yaptıkları açıklamada, “Davacılar olarak bu durumu en üst yargı kararını hem İzmir depremi dolayısıyla orman alanına inşaattan vazgeçmeye ve hem 11 ilimizdeki deprem için orman alanı dışında yer aramaya bulmaya sevk için kamuoyuna bilgi vermeyi belge vermeyi, yüksek yargı kararını sunmayı doğru bulduk” dediler.

Evrensel


Benzer Haberler & Reklamlar