Claudius

Claudius kimdir?

Claudius: Tiberius Claudius Nero Germanicus.  MÖ 10-MS 54. MS 41-54 arasında Roma imparatoru.

Lugdunum’da doğmuştur. Tiberius’un yeğenidir. Gençliğinde Etrüsk ve Kartaca tarihi üzerine eserler yazmıştır. Usta bir hukuk­çu ve alfabeye üç yeni harf kazandıracak denli bilgili bir kişi olmasına rağ­men kekemeliği ve korkaklığı ile anılır.

Fiziksel bazı kusurları olduğu için halk içine çok çıkmamış, resmi görevlerde yükselme ümidini kaybedince kendini aylaklığa vermiş, zar oyunlarına merak salmıştır.

İlk kez yeğeni Caligula’nın imparatorluğu sırasında ciddi resmi görevlere ge­tirildi onun öldürümesinden sonra askerler tarafından imparator ilan edildi.

Suetonius’a göre Claudius imparator olduktan sonra askerlerinin sadakatini sağlamak amacıyla rüşvet dağıtan ilk imparatordur.

İmpa­rator olmasından sonra önceleri ona karşı itirazlar olmuş, buna karşın Britannia’yı ele geçirerek (MS 43) otoritesini sağlamlaştırmıştır.

Önceki impara­tor Caligula’nın yanlışlarını düzeltmeye çalıştı: sürgüne gönderilenlere geri dönüş hakkı tanındı, koyduğu vergiler azaltıldı.

Britannia, Trakya ve Likya onun döneminde Roma eyaleti haline geldi. Yoğun imar faaliyetleri de yürüt­müştür. Ostia’da yeni bir liman yapımı için çaba harcadı.

Dinsel alanda ge­leneklere bağlı kalarak eski dinsel törenleri canlandırdı.

MS 47’de Roma’nın kuruluşunun 800. yıldönümü anısına şenlikler düzenledi.

Kâhinleri korudu ve Frigya Tanrısı Attis’e tapınma kültünü Romalılaştırdı.

Vatandaşlık hakkı ve diğer bazı imtiyazların özensiz dağıtımı ona duyulan hoşnutsuzluğu arttırdı.

Eşi Valeria Messallina’yı sadakatsizliği yüzünden öldürtmesinin ardından du­rumunu güçlendirmek için Germanicus’un kızı Agrippina(genç) ile evlendi (toplam dört kez evlenmiştir).

Claudius öldüğünde Agrippina’nın, oğlu Nero’yu imparator yapabilmek için kocasını zehirlediği söylendi.

Sosyal deği­şimlerin farkında olması ve ülkedeki barışı korumayı bilmesi ise döneminin kazanımlarıdır.

Antik kaynakların ışığında, bazı olumlu yönlerine karşın Claudius’un bildiğinden şaşmayan, despot bir yönetim sergileyen bir imparator olduğu söylenebilir.

Claudius öldükten sonra tanrılaştırılmıştır.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar