Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu

Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu

Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa)

Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa)
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Alınma Tarihi: 2014
Yeri: Marmara Bölgesi, Bursa İli
Listeye Alınma Kriterleri: (i), (ii), (iii), (iv), (vi)
Kategori: Kültürel

Dünya Miras Komitesinin 38. Dönem Toplantısında Kültürel kategoride Dünya Miras Listesine alınan “Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu” Dünya Miras alanı, Orhangazi Külliyesi ve çevresini içine alan Hanlar Bölgesi, Hüdavendigar (I. Murad) Külliyesi, Yıldırım (I. Bayezid) Külliyesi, Yeşil (I. Mehmed) Külliye, Muradiye (II. Murad) Külliyesi ve Cumalıkızık Köyü olmak üzere altı bileşenden oluşmaktadır.

Osmanlı İmparatorluğunun ilk başkenti olarak kurulan ve külliyelerle şekillenen Bursa’nın tarih boyunca sahip olduğu önemli ticari rolü, kentteki büyük hanlar, bedesten ve çarşılarla ortaya konulmaktadır. Hanlar Bölgesi 14. yüzyıldan bu yana kent ekonomisinin kalbi olmuştur. Erken dönem Osmanlı kentine istisnai bir örnek olan Bursa’nın kentleşme modeli, daha sonra kurulan Osmanlı-Türk kentlerine örnek teşkil etmiştir.

Cumalıkızık Köyü ve çevresindeki diğer vakıf köylerinin, payitaht Bursa’nın kent merkezindeki hanlar ve külliyelerle ekonomik ilişkileri, Osmanlı’nın bütün kurumlarıyla bir beylikten imparatorluk haline dönüşmesine önemli bir katkı sağlamıştır.

Bursa ve Cumalıkızık bugün hala yaşayan ticari kültürü ve kente oldukça yakın kırsal yaşamın devamlılığı ile birlikte erken dönem Osmanlı yaşam şekli ve vizyonuna iyi bir örnek teşkil etmektedir.

UNESCO World Heritage Sitesi
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Bursa Müze Müdürlüğü


 


Benzer Haberler & Reklamlar