Burdur Genel Bilgiler

Burdur Genel Bilgiler

Yüzölçümü: 6883 km²

Rakım: 950 m
İl Trafik Kodu: 15
Telefon Kodu: 0248
Nüfus: 258.339 (2015)

Doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri açısından Batı Akdeniz Bölgesinin önemli bir kenti olan Burdur’da; 19.yy’ın sonları ile 20.yy’ın başlarında yapılan araştırmalar, Güneybatı Anadolu’nun bu kısımlarının Prehistorik devirlerden bu yana iskan edildiğini ortaya çıkarmıştır. Bu evreyi, ilimizin sınırları içinde bulunan Hacılar, Kuruçay ve Höyücek Höyüklerinde yapılan kazılar doğrulamaktadır. M.Ö.7000’lere kadar giden ilimiz tarihi göstermektedir ki, sosyal hayatın ayrılmaz bir parçası olan iskanlaşma, günümüzden 9000 yıl öncesine kadar gitmektedir. Bu durum ilimiz için olduğu kadar, Anadolu kültür tarihi açısından da önemlidir.
Burdur ilinde, çevresiyle birlikte (Göller Bölgesi) ilk tarih çağlarından günümüze kadar bütün dönemlerin yaşandığını, günümüze kadar gelen medeniyet eserlerinden anlamaktayız. Bugün çevremizde bu dönemlere ait 50’ye yakın höyük ve tümülüs ile 25’ten fazla ören yeri ve antik kent yerleşim yeri bulunmaktadır.
Burdur ili, Akdeniz Bölgesinin iç kısmında ve Göller Yöresi adı verilen bölgede Akdeniz Bölgesi'nden Ege ve Orta Anadolu Bölgeleri'ne geçiş alanında, 29º-24' ve 30º-53' Doğu Boylamları ve 36º-53' ve 37º-50' Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır.
İl arazisinin %60.6’sı dağlık, %2.7’si yayla, %19’u ova %17.6’sı engebelidir. Topraklar genel olarak killi ve kireçli bir yapıya sahiptir. İlin genel yüksekliği (ortalama) 1000 metredir.
İlimiz Güney'den Batı Toroslar'ın uzantıları üzerindeki Boncuk Dağları, Elmalı Dağı ve Katrancık Dağı, Doğu'dan yine Batı Toroslar'ın uzantısı olan Kuyucak ve Dedegöl Dağı, Kuzey'den Burdur Gölü ve Karakuş Dağı sırası, Batı'dan ise Acıgöl ve Eşeler Dağları gibi doğal sınırlarla çevrilmiştir.

Coğrafi Durumu
Burdur ili, Akdeniz Bölgesinin iç kısmında ve Göller Yöresi adı verilen bölgede Akdeniz Bölgesi'nden Ege ve Orta Anadolu Bölgeleri'ne geçiş alanında, 29º-24' ve 30º-53' Doğu Boylamları ve 36º-53' ve 37º-50' Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır.
Burdur, Güney'de Antalya, Batı'da Denizli, Güneybatı'da Muğla, Doğu ve Kuzey'de Isparta ve Afyon illeri ile çevrilidir.İlin yüzölçümü 6883 km² dir.
İl arazisinin %60.6’sı dağlık, %2.7’si yayla, %19’u ova %17.6’sı engebelidir. Topraklar genel olarak killi ve kireçli bir yapıya sahiptir. İlin genel yüksekliği (ortalama) 1000 metredir.
Dağlar: Söğüt Dağları Burdur Gölü'nün Kuzeybatısı'nı sınırlayan bir kısım Burdur-Afyon-Isparta illeri sınırı üzerinde daha çok Burdur merkez ilçe, İlyas-Karakent-Cimbilli köyleri ile, Yeşilova ilçesi Uylupınar ve Başmakçı köyleri ile çevrili bölgedir. En yüksek yeri 1919 m rakımlı Çataltepe'dir. Kısmen orman ve kısmende fundalarla kaplıdır.

Akdağ: Ağlasun ilçe merkezinin Kuzeydoğusu'ndadır. Tamamen Burdur ili hudutları içerisindedir. En yüksek noktası 2276 m dir.
Kestel ve Katrancık Dağları: Merkez ilçe Aksu-Halebi-Kapaklı-Aziziye Bozlar köyleri ve Bağsaray kasabası ile Bucak ilçesi Kuşbaba-Kestel Ambahan-Yüreğil ve Ürkütlü köyleri arasında kalan sahada münferit yükseltilerdir. 1800 m ye kadar etrafları tamamen çam ve ardıç ormanları ile kaplıdır. En yüksek noktası 2336 m ile Kestel Dağı'dır.
Rahat Dağları: Merkez ilçe Kemer kasabası-Yakalar, Belenli köyleri ile Tefenni Ovacık Köyü'nün Güney'ini kaplayan ve Antalya Korkuteli ilçesi ile hudut teşkil eden Yayla karakterinde yükseltilerdir.
Koçaş Dağları: Söğüt ve Gölhisar gölleri ile Muğla ili Fethiye ilçesi Seki kasabası arasında Batı-Güney Anadolu'nun Toroslar'a bağlanan değişik rakımlı ve değişik karakterli yükseltilerdir.Genellikle ormanlarla kaplıdır. Muhtelif zamanlarda teşekkül eden bu dağların en yüksek noktası 2598 m rakımlı Kızılca Dağ'dır.
Eşeler Dağları Yeşilova-Karamanlı-Tefenni ilçeleri ile Beyköy köyü Batı Kuzeyi'nde geniş ve yüksek bir yayla düzlüğüdür. Tamamen ormanla kaplıdır. Yer yer geniş meralara rastlanır. En yüksek noktası 2254 m dir.

Ovalar
Merkez İlçe'de Burdur - Yazı - Engeş - Elmacık -Kılavuzlar -Çine -Kuzköy Ovaları
Ağlasun'da Ağlasun- Başköy- Öteyüz Ovaları.
Bucak'da Bucak -Kestel -Ambahan - Ürkütlü-Yuva - Karapınar Ovaları.
Gölhisar'da Gölhisar- Yamadı - Haravza -Söğüt Ovaları.
Tefenni'de Kağılcık- Karamanlı -Tefenni -Hasanpaşa -Başpınar- Beyköy Ovaları.
Çeltikçi 'de Çeltikçi Ovası.
Yeşilova'da Akçaköy - Erle Ovaları.

Akarsular
Alakır Çayı Tefenni ve Yeşilova kazaları arasmdaki Eşeler Dağı'ndan çıkan bu çay Alakır veya (Bozçay) adıyla anılır. 80 km.uzunluğunda bir yatağa sahiptir. Vasatı olarak saniyede 400 litre su taşır.
Burdur Çayı İnsuyu ve Gökpınar, Yeni Pınar kaynaklarından çıkan ve beslenen Burdur çayı 25 km uzunluğunda bir mecra takip ederek Mevsimden mevsime su kapasiteleri değişir. Saniyede taşıdığı su kapasitesi 200-300 litre arasındadır.
Arvallı Çayı Bağsaray kaöyü üzerindeki Tekke gözünden çıkar. 20 km' lik bir yatağa sahiptir. Saniyede 200-300 litre taşır. Çeltikçi çayı ile birleştikten sonra Onaç çayı adını alır. Kestel gölüne dökülür.
Kıravgaz Çayı Merkez ilçe'deki akarsuların en büyüğüdür. Kıravgaz dağı altından çıkar. 45 km' lik yatak takip eder. Mevsimlere göre taşıdığı su kapasitesi değişmekle beraber ortalama olarak saniyedeki su sarfiyatı 250-400 litre arasındadır.
Çeltikçi Çayı Ortalama olarak saniyede 100-120 litre arasında yük taşır.
Askeriye Çayi Askeriye köyü üzerindeki Leften yaylasından çıkar. 15 km' lik bir yatağı vardır. Su sarfiyatı saniyede 50-100 litre arasında değişir.
Çerçin Çayı Çerçin köyünün Güneyi'ndeki dağlardan çıkar. 10 km' lik bir yatağa sahiptir.
Başköy Çayı Başköy Köyü'nden çıkar ve Aksu'ya dökülür. 25 km' lik mecraya sahiptir. Su sarfiyatı saniyede 350-400 litre arasındadır.
Karamusa Çayı Kocapınar köyü yakınlarından çıkar. Ballık Boğazı'ndan geçerek Yusufça köprüsünde Dalaman suyuna karışır.
Hasan Paşa Çayı Hasan Paşa Köyü dağlarından çıkar. Hüyükteki Bayramla ve Çaylıdan gelen sularla birleşir. Boğaziçi'nden Alakıra akar. Burada Kent Çayı adını alır.
Tefenni Karamanlı Çayı Dereköy içinden çıkan ve Gebremden gelen su ile birleşir. Karamanlı Ovasını suladıktan sonra Alakır suyuna karışır.
Horzum Çayı aşağıdan Dalaman çayını alır.
Açey Çayı Eşeler Dağı'ndan çıkar. Çamköyü altında Dalaman'a karışır.
Dalaman Çayı Gölhisar havalisindeki çayların en büyüğüdür. Nehir halinde Fethiye arazisine girer ve Akdeniz'e dökülür. Kaynağı Dirmil Kavaklıpınar'dır.
Salda Çayı Eşeler Dağı'ndan, Keklik yaylasından çıkar. 5 km'lik bir yatak takip ederek Salda gölüne dökülür.
Ulupınar Çayı Ulupınar'dan çıkar 25 km' lik bir mecraya sahiptir. Saniyede 150-200 litre su sarfiyatı vardır.
Armut Çayı Armut çiftliğinden çıkar. 10 km' lik bir yatağı takiben Bayındır Gölü'ne dökülür.
Niyazlar Çayı Yeşilova arazisini sular.
Doğan Baba Çayı Eşeler Dağı'ndan çıkar. 8 km'lik bir yatak takip ederek Salda gölüne dökülür.
Köfek Çayı Eşeler Dağı'ndan çıkar 8 km'lik bir yatak takip ederek Salda Gölü'ne dökülür.
Yarışlı Çayı Sulamada faydalanılır. Kendi adı verilen göle dökülür.
Düğer Çayı Saniyede taşıdığı su miktarı 50-100 litre arasındadır.
Kestel Çayı Kestel Köyü üzerindedir. Dağlardan çıkar. Kurutulan Kestel gölünde son bulur. Yükünün tamamı ekili dikili arazi sulamada sarfedilir.
Aksu Çayı Eğridir Aksu Bucağından çıkar, İsparta çayı ile birleştikten sonra Burdur Ağlasun ve Bucak ilçeleri hudutlarından geçerek Antalya ili Serik ovasından Akdeniz'e dökülür.

Göller
Burdur Gölü Kendi adını taşıyan deprasyonun en çukur yerini kaplıyan Burdur gölü oldukça geniş endorefue havzanın içinde bulunmaktadır. Uzunluğu Güneybatı-Kuzeydoğu istikametinde 34 km. yüzölçümü ise 180-186 km² kadardır.
Burdur Gölü yapı itibariyle tektonik bir göldür. Gölün Kuzeydoğu ve Kuzeyi'ndeki yakın çerçeve ovalardan müteşekkil iken Doğu ve Kuzeybatı'da umumiyetle gençlik arzeden dağlar dar bir kıyı şeridini takiben hemen yükselmektedir. Yani göl Kuzey-Batı-Güneydoğu istikametinde disimetriktir. Bu disimetrinin çanakta da mevcut olması kuvvetle muhtemeldir.
Gölün havzaya düşen yağmur ve kar sularından başka kaynaklarlada beslendiği bilinmektedir. Bu kaynakların bir kısmı gölün kenarında bir kısmı da gölün içindedir. Burdur Gölü tuzlu göllere dahildir. 1937 yılında Hıfzısıhha şubesi kimya evi tahlil şefliğinin verdiği rapora göre bir litre suda 7,3 gr. So4, 5,4 gr. Cl. 0,6 gr. Mg. 0,6 gr. Ca, 6,9 gr. Na. mevcuttur. Ayrıca litresinde 42,6 mmg. Buromür ile 4 mg.'ma yakın iyodür iyonun bulunduğu tesbit edilmiştir.Genel olarak göl kışın ve ilkbaharda yükselmekte yazın ise bir miktar çekilmektedir.
Salda Gölü Yeşilova ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıktadır. Doğanbaba, Salda, Eşeler dağları ve Kayadibi taşı önünde teşekkül etmiştir. Yapı itibariyle menşei tektoniktir. Denizden yüksekliği 1193 metredir. Tehlikeli bir bataklık sahası yoktur. Oldukça yuvarlak bir görünümü vardır. Suyu tatlıdır, içinde balık yaşar. Çok derin göllerden biridir. Balık yakalaması zordur. 125 kilometrekarelik bir sahayı işgal eder. Etrafı ormanlıktır, Güney cephesinde bulunan Sultanpınar suyu burayı bir mesire yeri haline getirmiştir. Göl çevresinde tabii kumsallar mevcuttur. Gölden sonra kumsalları takiben ormanlar başlar.
Yarışlı Gölü Yeşilova ilçe hudutları içindedir. Kendi ismini aldığı köy ile Navlu, Kocapmar, Sazak ve Düğer köyleri arasında 2000 dekarlık bir saha işgal eder. Ortasında bir de adacığı bulunur. Suyu kullanılmaz.
Karataş Göl Karataş tepesi ve Kağılcık dağları önündedir. Etrafı sazlık ve bataklık ve tarım arazisi ile çevrilidir. Çok miktarda balık ve çeşitli su kuşları yaşar.
Yazır (Gölcük) Gölü Gölhisar ilçesi Yazır Köyü civarındadır. 3000 dekarlık bir sahayı kaplar Dengere dağlarının Batı çevresinde çukur bir sahada yer alır. Düden denilen bir yerden beslenir. Kurutulması oldukça güç kapalı bir havza gölüdür.
Gölhisar Gölü İlçenin bu adla anılan büyük ovasında teşekkül etmiştir. Denizden yükseltisi 1000 metredir. Hisaradı, Yamadı, Kargılı, Uylupmar, Karapınar Köyleri ile Horzum ve Armutlu mahalleleri ortasmdadır. Azami derinliği 10 metre kadardır. Etrafı sazlıklarla kaplıdır. Göl içinde bol miktarda balık yaşamaktadır.
Pınarbaşı (Egneş) Gölü İl merkezine 35 kilometre uzakta ve 950 rakamlıdır. Tahmini olarak 50000 dekar kadar bir araziyi kaplayan bu göl halen DSİ tarafından kurutulmuş ve etrafında bulunan Kozluca, Pınarbaşı, Elmacık, Kayı, Egneş Köyleri tarafından tarım yapılmaktadır.
Karaevli Gölü Beşkavak tepeleri ve Pilav tepesi ve Kaplanpınarı dolininin tabanında takribi olarak 1200 dekarlık bir sahayı kaplar. Azami derinliği 2 metre kadardır. Yazın tamamen kurur. Çeltikçi polyesine akıtılması mümkündür. Kuzköy ve Tekke Köylerinin sulama suyu ihtiyaçlarının deposu vazifesi gördüğü tahmin edilmektedir.
Bereket Gölü Bereket Köyü yakınlarındadır. 200 dekarlık bir araziyi kaplar yazın tamamiyle kurur.
Mamak Gölü Halen Antalya'dan gelip Isparta'ya geçen asfaltın Ağlasun ilçe hudutlarına girdiği noktanm sağmda Mamak Köyünün ovasında kışın teşekkül eder. 400-500 dekarlık bir sahayı kaplar. Bu gölde eskiden beri çalışan düdenler mevcuttur.
Gençali Gölü Yeşilova, Gençali Köyü hudutları içindedir. Kurutulmuştur. 1500 dekarlık bir sahayı kapsar.
Söğüt Gölü Burdur Antalya hudutları üzerindedir. Geniş bir sahayı kaplamaktadır. Gölhisar ilçesine bağlı Söğüt Köyü yakınında bulunduğundan Söğüt Gölü ismini almaktadır. Zaman zaman etrafı için büyük tehlike teşkil eden göl Dengere ve Çavdır deresine açılan bir tünelle kontrol altına alınmıştır.
Kestel Gölü Bu göl halen gölü besleyen Onaç çayı, Kızılsu ve Istanaz çayı gibi çayların kontrole alınması ile kurutulmuştur. Gölden çok verimli bir ovadır.
Ambahan Gölü Ambahan köyü önünde 3500 dekarlık sahayı işgal eder. Şahıslara aittir. Gölden çok bir bataklıktır.
Yaylalar
Burdur ilinde yükseklikleri 1200 ile 2200 metre arasında değişen birçok yayla vardır.
Merkez Aziziye Yaylası
Ağlasun Akdağ Yaylası,
Altınyayla Kırkpınar Yaylası,
Bucak Kestel ve Kumar Yaylaları,
Kemer Akpınar Yaylası,
Gölhisar Koca Yayla ve Böğrüdelik Yaylası
Yusufça Yaylası,
Yeşilova Eşeler Yaylası. 

İklimi

Burdur, Akdeniz Bölgesinde yer almasına rağmen kışları soğuk ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak bir iklime sahiptir. Deniz seviyesinden ortalama 1000 m olan rakımı ile Burdur, Akdeniz iklimi arasında bir geçiş iklimi özelliğine sahiptir. 

İlçeler

 Ağlasun
 Altınyayla
 Bucak
 Çavdır
 Çeltikçi
 Gölhisar
 Karamanlı
 Kemer
 Tefenni
 Yeşilova

Burdur'a Nasıl Gidilir?

Karayolu: Burdur, İç Anadolu ile Ege Bölgesi, Akdeniz ile Ege Bölgesi arasında karayolları bağlantısını sağlayan il konumundadır. Burdur; Batı Akdeniz Bölgesi'nde Afyon ile Ege Bölgesi'ni, Isparta ile İç Anadolu Bölgesi'ne, Denizli ile Batı Ege arasında karayolları bağlantılarını sağlayan bir konumdadır. İstanbul Ankara - Antalya karayolu üzerindedir.

Otogar Adresi: Bozkurt Mahallesi, Armağan İlci Bulvarı, No:120 Burdur

Firma                               Telefon (+90 248)
Metro Turizm                               234 44 64
Kamil Koç Turizm           233 13 15
Pamukkale Turizm       645 00 l0
Nilüfer Turizm           234 44 84
Güney Akdeniz, Öz Diyarbakır, Yatağan Seyahat   234 52 22
Burdur Egemen Turizm      223 30 40
Bucak             233 87 67
Ağrı Dağı - Tokat Seyahat - Elazığ Murat - Diyarbakır - Yalova Sanal Kırşehir - Düzce Güven - Uludağ - Göltur (Gölhisar Çavdır Seyahat) - Yeşilova Tur          233 34 54
Ulusoy, İsmail Ayaz, Ses Turizm, Kent Turizm, Adıyaman Gülaras, Antalya Toros, Mermerler, Topçam Turizm
                                                                  233 20 20
Has Turizm, Süha Turizm, Efe Tur, Buzlu, Esedaş, lğdırlı, Fındıkkale       232 19 42
Fethiye Seyahat                      233 34 54
Belediye Zabıta                      233 33 41
Demir Yolu: İzmir, Ankara, Isparta, Afyon, Denizli ve İstanbul'a demir yolu ile bağlı olup günümüzde aktif değildir.

Havayolu: Hava ulaşımı 25 km uzaklıkta bulunan Isparta Süleyman Demirel Hava Limanı'ndan ve 130 km uzaklıktaki Antalya Hava Limanı'yla gerçekleşmektedir.

Süleyman Demirel Hava Limanı  Tel: +90 246 559 20 08 – 559 20 30   Belgegeçer: +90 246 559 20 11

Antalya Hava Limanı     Tel: +90 242 330 30 33

Burdur'un Bazı İllere Mesafesi

Burdur - Antalya         122 km
Burdur - Isparta            51 km (Dağ yolu ile yaklaşık 25 km)
Burdur - Afyon            170 km
Burdur - Denizli           150 km
Burdur - Muğla            241 km
Burdur - İzmir             374 km
Burdur - İstanbul         602 km
Burdur - Ankara           422 km
Burdur - Konya             315 km
Burdur - Kayseri            619 km
Burdur - Erzurum         1279 km

Burdur Tarihçesi

Bunları Biliyormusunuz?
Burdur’un Teke Yöresinin başkenti olduğunu,

· Yılanların Öcü, Irazca’nın Dirliği, Kaplumbağalar gibi ünlü roman, öykü yazarı Eğitimci Fakir BAYKURT’un Burdurlu olduğunu,

· Ünlü sinema yapımcısı, yönetmeni, senaristi Osman SINAV’ın Burdurlu olduğunu,

· Burdur Müzesi’nin 2008 yılında “Görülmeye Değer Müze” ödülü aldığını,

· Her yıl 18 Mayıs tarihinde kutlanan Dünya Müzeler Günü nedeniyle ülkemizde sadece Burdur Müzesi’nce (1986 - 2011 yılları arasında ulusal, 2012 yılından sonra uluslararası) “Müze – Eski Eser ve İnsan İlişkileri” temalı “Karikatür Yarışması” düzenlendiğini,

· Dünyada nadir bulunan, "Güney Filine" ait 3.30 metre uzunluğundaki savunma dişi ve kürek kemikleri Kemer ilçesi Elmacık köyünde gün yüzüne çıkarıldığını ve Burdur Doğa Tarihi Müzesi’nde sergilendiğini,

· Neolitik ve Kalkolitik Çağ kavramlarını bilim dünyasına Hacılar ve Kuruçay höyüklerinin taşıdığını,

· Sagalassos kazılarında kemikten yapılmış kaval bulunduğunu,

· Gölhisar’daki Kibyra Antik Kenti’ndeki müzik evinin orkestrasının tam merkezinde kırmızı, yeşil ve beyaz mermerlerden opus tekila tekniğiyle yapılmış, yılanlardan oluşan saçları ve insanları taşa çeviren bakışlarıyla Medusa’nın Anadolu’da değil dünyada tek olduğunu,

· Onacak (Veli Dede) Zaviyesinin Anadolu'da Türklere ait ilk akıl hastanelerinden biri olduğunu,

· Ülkemizde turizme açılan ilk mağaranın İnsuyu Mağarası olduğunu,

· Burdur’un Karakent köyü yakınlarında Lisinia Antik Kenti’nin yanında Lisinia Doğal Yaşam Köyünün bulunduğunu,

· Burdur’un güller, göller ve gönüller diyarı olduğunu,

· Burdur Gölü'nde 100'e yakın kuş türünün barındığını,

· Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin rövanşının, bir hafta sonra yapılan Dirmil Yağlı Pehlivan Güreşleri olduğunu,

· Yüzlerce yıllık zanaat olan el emeği göz nuru alaca dokumalarının beşiğinin Burdur olduğunu,

· İbecik Bezi ve İbecik Bebeğinin Burdur ili Gölhisar ilçesine ait olduğunu,

· Usta ellerde kamışın sipsiye, kabağın kemaneye dönüştüğü enstrümanların yöremize ait olduğunu,

· Teke Zortlatması, Serenler Zeybeği, Alyazma Zeybeği, Avşar Zeybeği, Kazım Zeybeği, Çiftlik Zeybeği ile Kabaardıç'ın yöremize ait halk oyunları olduğunu,

· Burdur’da Boğaz Hadası geleneğinin devam ettirildiğini,

· Tefenni'nin Hasanpaşa ve Bayramlar köylerinde yüzyıllardır koyun otlatma mevsiminin sonunda (Ağustos ayı sonu veya Eylül ayının başları) çobanların koyunları sahiplerine teslim etmeden önce ve koyunların yıkanması, temizlenmesi için yapılan bir çoban bayramı olan “Yünüm Böğedi” törenlerinin yapıldığını,

· Burdur’un kendine özgü ve lezzeti olan Burdur Şiş kebabı olduğunu,

· İrmikle cevizin muhteşem buluşması olan ceviz ezmesinin olduğunu,

Flora ve Fauna

Flora: Burdur il sınırları içindeki önemli bitki alanlarından birisi olan Burdur Gölü çevresinde Karaservi (Cupressus sempervirens L.), Katran Ardıç (Juniperus foetidissima Willd), Kızılçam (Pinus brutia Ten. var. brutia), Karaçalı (Paliurus spina-christi), Sarı Civanperçemi (Archillea santolinoides Lag. subsp. wilhelmsii (K.Koch) Greuter), Akdut (Morus alba L.) Kargı (Arundo donax L.) Ahlat (Pyrus eleagnifolia Pallas subsp. eleagnifolia Pallas), bitkileri ve endemik bitki türleri olarak Tefenni Mor Mürdümüğü (Lathyrus tefennicus H.Genc& A.Sahin), Pisidia Sormuğu (Nonea pisidica Selvi, Bigazzi&Hilger), Pisidya Adaçayı (Salvia pisici Boiss.&Heldr.)gibi bitkilerin yanı sıra Altınyayla (Dirmil) bölgesinde Astragalus dirmilensis Hub.-Mor. &Reese, Cephalaria dirmilensis Hub. -Mor. Cirsium dirmilense R.M. Burton, Potantilla nerimaniae Duman sp.now. Gonocytisus dirmilensis Hub.-Mor. gibi pek çok endemik ve nadir bitkiler bulunmaktadır.

Fauna: Dikkuyruk (Oxyura leucocephala), flamingo pasbaş patka, sakar meke, yeşilbaş ördek, angıt, küçük batağan, bahri, karaboyunlu batağan, karabatak, büyük ak balıkçıl, gri balıkçıl, çamurcun, elmabaş patka ve karabaş martı, şahin, kızıl şahin, keklik, bıldırcın gibi kuş türleri ve çakal, kurt tilki, sansar, sincap, tavşan, yaban domuzu gibi hayvanlar bulunmaktadır.
Ağlasun-Çamova Yaban Hayatı Koruma Sahası,
Burdur Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası
Karakaş Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası, İl sınırları içindeki koruma alanlarıdır. 

Dünya Miras Listesinde Burdur
İmparatorların Gözde Şehri Sagalassos
Sagalassos, Ağlasun ilçesinin 7 km kuzeyinde ve Akdağ yamaçlarında denizden 1500-1700 metre yüksekliğinde kurulmuş bir kenttir. Sagalassos Pisidia bölgesinin Roma imparatorluk döneminde en önemli şehirlerinden biridir. Şehirde bulunan yapıların büyük bir çoğunluğu Roma dönemine aittir.
En belirgin yapısı muhteşem Antoninler çeşmesidir. Şehir, İmparator Hadrian (M.S. 2. yy) döneminde ekonomik, siyasi ve sosyal anlamda en iyi dönemini yaşamıştır. Sagalassos Anadolu'nun en iyi korunagelmiş antik kentlerinden birisidir ve 2009 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Ulusal Listesi'ne alınmıştır.

Yapmadan Gitmeyin

Burdur'da;

- Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası İnsuyu Mağarası'nı ziyaret etmeden,

- Görülmeye Değer Müze Ödülü sahibi Burdur Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etmeden,

- Teke Yöresinin başkentinden sipsi satın almadan,

-Burdur Doğa Tarih Müzesi'ni görmeden,

- Burdur Karakent köyündeki Lisinia Doğa'yı ziyaret etmeden,

- Burdur Gölü kenarındaki Karaburun'dan günbatımını izlemeden,

- Burdur Şişini tatmadan,

- Burdur'dan sevdiklerine Ceviz Ezmesi satın almadan,

- Hacı Rahmi Sultan Hazretleri'nin türbesini ziyaret etmeden,

- Yassıgüme – Hacılar köylerinde yol kenarında satılan doğal köy ürünlerinden satın almadan,

Ağlasun'da;

- Sagalassos Antik Kenti'nde yüzyıllardır buz gibi akan Hellenistik Çeşme‘den su içmeden,

- Yeşilbaşköy’de tarihi değirmende kahvaltı yapmadan, alabalık tesislerinde alabalık yemeden,

Altınyayla'da;

- Dirmil Kebabını yemeden, buz gibi yayla sularını içmeden, anıt ağacın altında çay içmeden,

Bucak'ta;

- Karacaören Barajı'nda tekne turu yapmadan,

- Bucak Salebi içmeden,

Gölhisar'da;

- Kibrya Antik Kenti'nde Medusa Başını görmeden,

- Meşhur Gölhisar Kavurmasını yemeden,

- Memiş’in Çörekotu Kahvesi'nde Çörekotu Kahvesi içmeden,

- İbecik Bezi satın almadan,

Karamanlı'da;

- Meşhur Karamanlı cevizi satın almadan,

- Mürseller Köyü Kültür Evi'ni gezmeden,

Kemer'de;

- Akpınar Yaylası'nda piknik yapmadan, soğuk sularından içmeden,

Tefenni'de;

- Böbrek, idrar yolu, şeker ve sindirim sistemi hastalıklarına şifa kaynağı olan Barutlusu’dan içmeden,

Yeşilova'da;

- Türkiye'nin en derin gölü olan Salda Gölü'nde yüzmeden,

            - Onacak Köyü, Onacak (Veli Dede) Türbesini ziyaret etmeden,

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar