Bolu'daki tarihi Katırcı Han yol için yıkılmak isteniyor

Bolu'daki tarihi Katırcı Han yol için yıkılmak isteniyor

Bolu’da yol genişletmek amacıyla tarihi han mimarisinin son örneği Katırcı Han’ın yıkılarak 7 metre geriye yapılmak istenmesi kentte tartışmalara neden oldu.

Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09 Eylül 2009 tarih ve 4424 sayılı kararı ile tescilli tarihi yapı kabul edilen Katırcı Han’ın kurtarılması için Mimarlar Odası yargı yoluna gidecek.

Katırcılar Hanı, Bolu’nun tarihi han mimarisinin son örneği

Özel mülkiyette olduğu belirtilen yapı için Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan rekonstrüksiyon kararının iptalini isteyen Sebilci Bolu Kültür Derneği ise Ankara 1 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak yıkıma isyan etti.

Söz konusu dilekçede; “Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu kararında rekonstüksiyon yapılması için, yapının herhangi bir nedenle yitirilmiş olması gerektiği ve ‘yapıların yıkılmadan korunması esastır’ diye belirtilmiştir. Yapı bugüne kadar geçirdiği depremlerden hasar almadan günümüze kadar gelmiştir. Şu anda yürütülen uygulama kanuna aykırı bir uygulamadır. Katırcılar Hanı, Bolu’nun tarihi han mimarisinin son örneğidir. Türkiye’deki ve dünyadaki diğer örnekleri gibi konaklama fonksiyonunda restore edilerek Bolu ve ülke tarihine ve turizmine kazandırılması gerekmektedir” denildi.

Semih Dimicioğlu: Bina depremlerden hasar almadan günümüze kadar geldi.

Milliyet’e bilgi veren eski Bolu Mimarlar Odası Başkanı Semih Dimicioğlu, tarihi hanın restore edilmesi gerektiğini belirterek, “Koruma kurulunun kararına göre yol genişletme amacıyla tarihi tescilli bir hanı yıkılması ve rekonstrüksyonun yapılması uygun görülmüştür. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 18 Ekim 2017 tarih ve 837 sayılı ilke kararında rekonstrüksiyon uygulamasının, olağan hayatın durduğu yada doğal afet yaşanan yerlerde maili inhidam kararı ile yapılacağı belirtildi. Ancak Bolu’da olağan hayat devam etmekte ve doğal afet yaşanmış değil. Söz konusu yapı bugüne kadar geçirdiği depremlerden hasar almadan günümüze kadar geldi. Maili inhidam gerektirecek yapısal zafiyet bulunmamakta. Bununla beraber tarihi bir yapının hasarlı olması yıkımını gerektirmez, tekniğine uygun olarak onarılabilir. Bu konuda gerçek kararın uzman restoratör mimarlar tarafından verilmesi gerekir” diye konuştu.

Uğur İlhan: Restore edilebilir

Mimarlar Odası Bolu Şube Başkanı Uğur İlhan da, 150 yıllık tarihi hanın korunması gerektiğini belirterek, şunları söyledi: “Hukuki süreç Ankara’daki merkezimiz tarafından başlatılacak. Girişim ve dilekçelerden sonra Ankara 1 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün nasıl bir karar alacağını merakla bekliyoruz. Katırcı Han yıllardır kullanılmıyor. Şahıs malı olan eserin yıkılarak yeniden yapılması doğru değil. Şuan da viraneyi andıran bu eser restore edilerek elden geçirilebilir.”

Mert İnan - Milliyet
 


Benzer Haberler & Reklamlar