Bitlis Sit Alanları

Bitlis Sit Alanları

Bitlis Sit Alanları

BİTLİS TESCİL EDİLMİŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE SİT ALANLARI (AĞUSTOS 2005)

Arkeolojik Sit Alanı : 6

Kentsel Sit Alanı : -

Doğal Sit Alanı : 1

Tarihi Sit Alanı : 1

Diğer Sit Alanları

Arkeolojik+Tarihi+Kentsel Sit : 1
Doğal+Kentsel+Arkeolojik Sit : 1
Kentsel ve Arkeolojik Sit : 1

Toplam : 11

Kültür (Tekyapı Ölçeğinde) ve Tabiat Varlıkları : 435

GENEL TOPLAM : 446 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar