Batman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

Arkeoloji; geçmiş dönemlerde yaşamış insanlardan kalan kültürel kalıntıların, teknik yöntemlerle açığa çıkarılması ve yapılan değerlendirmeler sonucunda, o dönemlerde yaşamış olan insanların düşüncelerinin, inançlarının ve hatta teknolojilerinin anlaşılması ve öğrenilmesi konusunda bilgiler edinmemize olanak sağlayan bir bilim dalıdır. Bundan dolayı bölümümüz, öğrencilerine tarih bilincini aşılayan, araştıran, gerçeğe ulaşmaya çalışan nitelikli bilim adamı ve personel yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mezun olanlara Arkeolog unvanı verilmektedir. Arkeoloji bölümü mezunları Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda, kamu ve özel müzelerde, belediyelerde, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarında, bünyesinde kültürel miras yönetimi olan kuruluşlarda, inşaat firmalarında ve arkeolojinin çalışma sahası ile ilgili özel yöntem gerektiren işletmelerin yanında akademisyen olarak da görev alabilirler.

Misyon
Arkeoloji Bölümü evrensel değerler ışığında, ülkemizin ihtiyaç duyduğu donanımlı, çağdaş teknolojileri mesleğinde kullanma becerisine sahip bireyler yetiştirmeyi, araştırma, öğretim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir. Ülkemizin sahip olduğu eşsiz kültür varlıklarını bilimsel metotlarla gün ışığına çıkartabilecek yetkin arkeologlar yetiştirmek ve bu eserleri müzelerimizde çağdaş yöntemlerle koruma ve sergilemeyi bilen elemanlar yetiştirmek önemli görevlerimiz arasında yer almaktadır. Hedefimiz, bölümümüzün hem bilim adamı yetiştirme konusunda, hem de arkeolojik projelerle ve yayınlarla uluslararası düzeyde alanında söz sahibi olmasıdır.

Vizyon
Ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve sanatla ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak, öğrencilerini hayata geniş bir yelpazede hazırlamayı ve lisansüstü eğitim fırsatını yakalayabilecek iyi bilgilendirilmiş aydın bireyler olarak eğitmeyi amaçlar.

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Kamil Levent ZOROĞLU
e-posta: kamillevent.zoroglu@batman.edu.tr
Telefon: +90 488 217-3966 Dahili:3966

Akademik Personel

Prof. Dr. Kamil Levent ZOROĞLU
e-Posta: kamillevent.zoroglu@batman.edu.tr

Doç. Dr. Mahmut AYDIN
e-Posta: mahmut.aydin@batman.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Can Yümni GÜNDEM
e-Posta: canyumni.gundem@batman.edu.tr

Arş. Gör. Batuhan ÖZDEMİR
e-Posta: batuhan.ozdemir@batman.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Esra KAÇMAZ LEVENT
e-Posta: esra.kacmazlevent@batman.edu.tr

Arş. Gör. Ramazan BOZKURTTAN
e-Posta: ramazan.bozkurttan@batman.edu.tr

Arş. Gör. Ümit GÜNDOĞAN
e-Posta: ümit.gundogan@batman.edu.tr  

https://fef.batman.edu.tr/Sayfalar/Akademik-Birimler/Fakulteler/Fen-Edebiyat-Fakultesi/Bolumler/Arkeoloji-Bolumu/Personel/2626

https://fef.batman.edu.tr/Sayfalar/Akademik-Birimler/Fakulteler/Fen-Edebiyat-Fakultesi/Bolumler/Arkeoloji-Bolumu/Genel-Bilgiler/2624

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar