Babil: Babil kenti

Babil: Babil kenti

Babil neresidir? Babil nedir?

Babil: Irak’ın orta kesiminde, Bağdat’ın 90 km. güneybatısında, Fırat Nehri kıyısında yer alan kent.

Antik çağın en ünlü kentlerinden biridir.

Kentin adını aldığı Akadça'daki Bab-il kelimesi "tanrının kapısı anlamına gelir ve Yeni Ahit’te Babel olarak geçer.

M.Ö. 3. binden beri yerleşim gören kent üçüncü Ur hanedanı döneminde önem kazanmış ve Hammurabi döneminden (M.Ö. 1792-1750) itibaren de Mezopotamya’nın en önemli politik, dini ve kültürel merkezi olmuştur.

M.Ö. 9.-7. yüzyıl arasında kesintisiz Asur devletinin egemenliğinde kaldı.

En görkemli devri M.Ö. 625-539 arasında Yeni-Babil (Kalde) İmparatorluğunun başkenti olduğu dönemdir (özellikle de Nabukadnezar II’ın hükümdarlığı döneminde).

850 hektarlık alanı ile en büyük Mezopotamya kentidir.

M.Ö. 539’da Kyros II döneminde Perslerin eline geçtikten sonra kraliyet merkezi olmayı sürdürdü.

Herodotos yirmi ay süren Babil kuşatmasının nasıl sonlandığını eserinde anlatır.

Pers yöneticiler kentteki dini adetleri devam ettirdiler hatta bazen bizzat katıldılar.

Pers satrabı Mazaios karşı koymadan kenti İskender’e teslim etmiştir.

Babil’i imparatorluğunun başkenti yapmayı düşünen İskender’in bu tasarısı erken ölümü nedeniyle gerçekleşmedi.

İskender’den sonra Seleukos Krallığının topraklan içinde kaldı, giderek Hellen kültürüne yakınlaştı.

Klasik Dönem yazarlarının belirttiğinin tersine Babil, Dicle Nehri kıyısındaki ’Seleukeia kentinin Hellenistik Dönemdeki kuruluşundan sonra düşüşe geçmedi.

M.S. 2. yüzyılda terk edilen kent M.S. 9. yüzyılda tekrar yerleşim gördü.

Kentin ünlü kalıntılarının çoğu Yeni-Babil dönemine aittir. Heredotos kentin en dıştan saran ve uzunluğu 8 km.’yi bulan surları aynntılı olarak tasvir eder.

Kentin her biri bir tanrı ya da tanrıça adını taşıyan sekiz kapısından en görkemlisi İştar Kapısı’dır.

Babil’in Asma bahçeleri eski dünyanın Yedi Harikasından biridir fakat yeri tam olarak saptanamamıştır.

Kentin en önemki tannsı Marduk’tur.

Fotoğraflar: Yapılan restorasyon sonrası, 2011 yılındaki durumunu gösteriyor. (A.E.f)


Benzer Haberler & Reklamlar