Asklepieion

Asklepieion nedir?

1. Asklepieion: Antik Yunan ve Roma'da mitolojide Hekimlik Tanrısı olarak geçen Asklepios'a adanan, bir tür sağlık merkezi gibi kullanılan tapınaklar. 

En tanınmış olanı Pergamon - Bergama Asklepieion'dur. Diğer önemli asklepieion'lar arasında  Atina, Kos - İstanköy  ve Epidauros'ta bulununanlar sayılabilir. 

Asklepieionların ayırt edici özelliği, hem tapınak hem de hastane işlevini bir arada görmeleridir. 

Buralara şifa aramak için gelenler, bir yandan doğal yöntemlerle (uyku kürü, spor, su ve çamur banyosu v.b.) bir yandan da doğaüstü uygulamalarla (kehanete dayalı tedavi, rüya yorumlama v.b.) iyileşirlmeye çalışılırdı. 

 

2. Asklepieion: Yunan ve Roma'da sağlık tanrısı Asklepios'a adanan ve genellile sağlık merkezi olarak kullanılan tapınak ve başka yapılar grubu.

En iyi korunmuş örneklerden biri Pergamon Asklepieionu'dur. Atina, Kos ve Epidauros asklepieionları da önemli merkezlerdi. Buralarda hastalıklara kehanet yoluyla çare bulunmasının yanı sıra, yörenin sağlığa yararlı özelliklerinden de (örneğin şifalı sular gibi) yararlanılır, uyku kürü ve düş yorumu gibi tedavi yöntemleri uygulanırdı. Kos Asklepieionu'nda Hippokrates çeşitli deneysel çalışmalar yapmıştır.
 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar