Arkeologlar, Troya'da 3 bin 700 yıllık kubbeli fırın buldular

Arkeologlar, Troya'da 3 bin 700 yıllık kubbeli fırın buldular

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içinde 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nde, Anadolu kültürü özelliklerini taşıyan 3 bin 700 yıllık kubbeli fırın kalıntısı bulundu.

Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan, bu seneki kazılarda, beş yıldır Son Tunç Çağı'na ait buluntular çıkarıdığımız Homeros Troyası'nda ana kayanın hemen üzerinde, milattan önce 1700'lere tarihlediğimiz döneme ait kubbeli fırın karşımıza çıktı. Bir Anadolu geleneği olan bu kubbeli fırın, Troya'da bugüne kadar bulunan emsalleri arasında en büyüğü" dedi.

Prof. Dr. Rüstem Aslan, "Fırının çıktığı alan, Troya 6 ve Troya   olarak adlandırdığımız, Troya Savaşı ile ilişkilendirilen dönemin hemen önünde yer alıyor. Önceki yıllarda Prof. Osman Korfmann, Troya'yı bir Anadolu kültürü olarak tanımlamıştı. Bunun çıkış noktası ise hem mimari yapı hem de burada kubbeli fırınların ortaya çıkmasıydı. Biz de Troya'daki yerleşim tarihinde ve ilk kez Anadolu'da yoğun bir şekilde görülen kubbeli fırınların bizim 'Troya 4' ve 'Troya 5' olarak tanımladığımız milattan önce 2000'lerde karşımıza çıktığını görüyoruz. Bundan sonra da Anadolu'daki bu gelenek hem mimaride Troya'da kendini gösteriyor hem de Korfmann'ın bu buluntuların yoğun şekilde çıkması sonrasında bu dönemi ve bundan sonraki dönemi Troya, Anadolu kültürü olarak tanımlamasıyla eşleşiyor."

Aslan, Troya'nın Anadolu kültürü olarak tanımladıkları döneminde yoğun bir şekilde ve kalenin hemen dışında pişirme ve yeme geleneklerinin değiştiğini, bunun mimariyle beraber karşılarına çıktığını gördüklerini anlattı.

Fırın kalıntısının Troya için önemine işaret eden Aslan, şöyle konuştu: "Bu yılki kazılarda ilk kez bu kadar büyük bir kubbeli fırının kalıntılarıyla karşı karşıyayız. Korfmann'ın kazılarında yaptığı 'Troya, Anadolu'dur.' tanımlaması konusunda sonraki 20 yıllık kazılarda bu konu üzerinde yoğun şekilde durulmuştu. Troya, bir Anadolu kültürüdür, Tunç Çağı ve sonrasında Anadolu kültürünün özellikleriyle şekillenmiştir. Bizim buradaki buluntumuz gerçekten çok önemli. Önümüzdeki yıllarda da burayı genişleterek bunun mimari boyutlarını görmek için kazı yapacağız ama buradaki kazı sonuçları Troya'nın bir Anadolu kültürü olduğunu açıkça ispatlıyor. Yaklaşık 3 bin 700 yıllık bir kubbeli fırın geleneğinden bahsediyoruz. Buradaki diğer buluntularla beraber bizim son Tunç Çağı ya da Orta Tunç çağı olarak tanımladığımız arkeolojik dönemin başlarına tarihleyebiliyoruz."


Benzer Haberler & Reklamlar