Arkeologlar Derneği'nin yeni başkanı Bülent Türkmen oldu

Arkeologlar Derneği'nin yeni başkanı Bülent Türkmen oldu

Arkeologlar Derneği, yeni yönetim kurulu üyelerini belirledi. 31 Mayıs tarihinde Ankara’da Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesinde gerçekleşen kongrede seçilen yeni yönetim kurulu, başkan olarak Bülent Türkmen'e başkan yardımcısı olarak Selim Yiğit'e yetki verdi.

31 Mayıs 2023 tarihinde Ankara’da Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi Toplantı Salonu’nda XVI. Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştiren Arkeologlar Derneği, yeni yönetim kurulu üyelerini belirledi.

Yönetim kurulu üyeleri yaptıkları ilk toplantıda görev paylaşımının aşağıdaki şekilde olmasına karar verdi;

Genel Başkan       : Bülent Türkmen

Başkan Yrd.          : Selim Yiğit

Genel Sekreter    : Begüm Gözübek

Sayman       : İpek Özdemir

Yönetim K. Üyesi: Ali Umut Türkcan

Yönetim K. Üyesi: Zülküf Ateş

Yönetim K. Üyesi: Muammer Demren

ARKEOLOGLAR DERNEĞİ YÖNETİM KURULUNDAN TÜM ARKEOLOGLARA DAVET VAR

Arkeologlar Derneği Yönetim Kurulu yaptığı ilk basın açıklaması ile tüm arkeologları çatıları altına şu ifadelerle davet etti: 

"1975 yılında kurulan ve ülkemizin en köklü derneklerinden biri olan Arkeologlar Derneğinin yeni yönetim kurulu olarak kurulduğu günden bugüne kadar görev almış, katkı sunmuş çok değerli meslektaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Görevi bize devir eden arkadaşlarımıza ve özellikle uzun yıllar derneğin Genel Başkanlığını üstlenen Sayın Dr. Soner Ateşoğulları’na emeklerinden dolayı ayrıca teşekkür ederiz.

Kuruluşundan bugüne kadar verilen emeklerle bir miras oluşturulmuştur. Şimdi bizler bu mirasın üzerine bir katkı koyma görevini üstlenmiş bulunuyoruz. Zor ve onurlu bir görev olduğunun bilinciyle hareket ederek, bu mirası, daha doğru bir tabirle bu “emaneti”, tüzüğümüzde yer alan amaçların hayata geçirilmesi konusunda çaba göstererek, bizden sonraki emanetçilere daha güçlü bir şekilde aktarmayı hedefliyoruz. Bizler özverili bir çalışma için üzerimize düşen sorumluluğu siz üyelerimizle birlikte katılımcı bir yönetim anlayışıyla hayata geçirme çabasında olacağız.

Bu bağlamda dernek tüzüğünün 3. maddesinde belirtilen amaçların bir kaçını hatırlatmak gerekirse;

a) Meslek onurunu ve üye hakkını korur, mesleki dayanışmada öncü görevini üstlenir b) Arkeolojinin ve arkeologların ülke düzeyindeki sorunlarını saptar ve ülke gündeminde tartışılır hale getirerek, öneriler sunar ve çözümler arar. d) Ülkenin arkeolojik mirasının bilimsel yöntemlerle araştırılması ve korunmasına yardımcı olur. e) Kişi ve kurumların doğal ve kültürel mirasa yaptıkları tahribatların önlenebilmesi için girişimlerde bulunur ve bu mirasın korunmasına duyarlı kamuoyu oluşturulmasını sağlar. Turizmin ve çevre kirliliğinin arkeolojik alanlara verdiği olumsuz etkileri önleyici çalışmalar yapar ve bu konuda çalışan diğer kurum ve kuruluşlarla yardımlaşır.

Tüzüğümüzde de yer aldığı gibi hem özlük haklarımızın geliştirilmesi, arkeologlara yeni istihdam alanları yaratılması, hem de kültürel mirasımızın korunması ve gelecek kuşaklara emanet edilmesi için çalışma yürütmek derneğimizin temel amaçları arasındadır. Bir hakkın elde edilmesinin, birlikte hareket edilmedikçe, örgütlü bir mücadele verilmedikçe kazanılamayacağını en iyi, insanlık tarihini araştıran biz arkeologlar biliyor olmalıyız. Bu bağlamda bu mücadelenin bir aracı olarak derneğimize, herkesin mutlaka katkı sunacağı bir şey vardır ve önemli olan bu katkıları birleştirerek, birlikte ve daha güçlü bir sese çevirmektir.
Yeni Yönetim Kurulu olarak son dönemde kritik illerde açılan yeni şubelerde sosyal sorumluk projeleriyle kamuda arkeoloji bilincinin yayılmasını hedeflemekteyiz. Bu dönemde de yeni şubeler kurmak için çalışmalar devam ettirilerek odalaşma yolunda derneğin daha da büyümesi ve kapsayıcı olması amaçlanmaktadır.

Bu vesileyle bütün meslektaşlarımızı derneğin çatısı altında birlikte üretmeye ve birlikte mücadeleye etmeye davet ediyoruz.

Arkeologlar Derneği Yönetim Kurulu 

***

Arkeologlar Derneği İstanbul, İzmir, Muğla, Çanakkale, Gaziantep, Antalya ve Bursa şubeleri yaptıkları ortak açıklama ile yeni yönetime başarılar dilerken, eski başkan Dr. Soner Ateşoğulları ve yönetici arkadaşlarına da şu mesajla teşekkür ettiler: "1975 yılında kurulan ve ülkemizin en köklü derneklerinden biri olan Arkeologlar Derneğinin yeni yönetim kurulu olarak kurulduğu günden bugüne kadar görev almış, katkı sunmuş çok değerli meslektaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Görevi bize devir eden arkadaşlarımıza ve özellikle uzun yıllar derneğin Genel Başkanlığını üstlenen Sayın Dr. Soner Ateşoğulları’na emeklerinden dolayı ayrıca teşekkür ederiz"

****

Dr. Soner Ateşoğulları, 1 Haziran'da yaptığı açıklama ile görevi devrettiğini şu şekilde açıklamıştı:  "4 dönem sürdürdüğüm Arkeologlar Derneği başkanlığını 31 Mayıs Çarşamba günü Erimtan Müzesi’nde gerçekleştirilen XVI. Olağan Genel Kurul Toplantısında tekrar aday olmayarak bıraktım. Başkanlık yaptığım dönemlerde birlikte görev yaptığım yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma candan teşekkür ederim. Genel kurulda yönetim kuruluna seçilen meslektaşlarıma başarılar dilerim. Sağlıcakla kalın."

arkeolojikhaber.com


Benzer Haberler & Reklamlar