Arkaik dönem

Arkaik dönem nedir?

Arkaik dönem: Tarihte ve Arkeolojide, bir uygarlığın en eski evreleri.

Terim, daha çok Yunanistan'da MÖ 650'den başlayarak Atina'nın Persler tarafından yağmalandığı MÖ 480'e değin süren sanatsal gelişme dönemini anlatmak için kullanılır.

Arkaik Dönemde Yunan sanatı, daha az stilize ve daha doğala bir görünüme büründü. Vazo resimleri, geometrik desenlerden çoğu zaman destanları betimleyen insan figürlerine doğru bir evrim gösterdi. Bu dönem heykellerinin yüzleri döneme özgü bir arkaik gülümsemeyle canlandırılmış ve vücutlarının da giderek insan ölçülerine ve anatomisine daha uygun oranlarda gösterilmesine dikkat edilmiştir. Mimarlıkta Dor ve İon üsluplarının gelişmesi de mimari oranlardaki uyum arayışını belgeler.

Arkaik gülümseme: Yunan sanatının Arkaik döneminde yapılmış heykellerin (özellikle de MÖ 6. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapılmış olanların) yüzünde görülen karakteristik gülümseme. Bu gülümseyişin ne anlama geldiği bilinmemekte, ama bu tür bir gülümsemenin Yunanlarda genellikle ideal sağlığı ve mutluluğu yansıttığı öne sürülmektedir. Bir başka yoruma göre ise arkaik gülümseme, tipik Arkaik Dönem heykelinin blok halindeki kafasına, ağzın kıvrımlı biçiminin oturtulmasında ortaya çıkan teknik güçlüğün sonucundan başka bir şey değildir.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar