Aramiler

Aramiler kimdir, nedir?

Aramiler kimdir?

Aramiler Sami kökenli bir halktır. 

Önceleri Suriye çöllerinde göçebe olan bu halk, daha sonra başta Fırak Nehri yakındaki Bit -Adini olmak üzere Karkamış'ın güney doğusunda başkenti Til Barsip olan bir Arami Devleti kurmuştur. Daha sonra Habur vadisinde birçok devlet kurmuşlar, Suriye'de Arpad ve Halep bölgesine yerleşmişlerdir. 

Aramca (Aramice) ya da Aram alfabesi İ.Ö. I. binyılın ikinci yarısında Yakındoğu'nun en önemli dili durumuna gelmiştir. 


Benzer Haberler & Reklamlar