Apsid - Apsis

Apsid - Apsis nedir?

I. Apsid ya da Apsis:

1. Tapınak içinde doğrultu belirleyen, yarım daire planlı ve mihrabı içeren bölüm. 

2. Kökeni Roma bazilikalarındaki apsida'lara dayanan, kiliselerde nefin ucunda yer alan yarım daire planlı, mihrabı içeren bölüm. 

 

II. Apsis: Mimarlıkta dinsel ya da din dışı bir yapıda koro yerinin, ya da nefin ucunda yer alan, yarım daire ya da çokgen planlı bölüm.

İlk kez Hıristiyanlık öncesi Roma mimarisinde kullanılan apsis, genellikle bir tapınakta tanrı heykelinin durduğu, genişletilmiş bir niş niteliğindeydi.

Büyük Roma hamamlarında ve Palatin Tepesi'ndeki Domintianus Sarayının imparatorluk bazilikası gibi bazı yapılarda da uygulandığı görülür.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar