Ankyra

Ankyra neresidir?

Ankyra: Ankara.

Anadolu’nun orta bölümünde yer alan kent.

Coğrafyacı Pausanias Frigya kralı Midas’ın bir gemi çapası (Ankyra) bulduğu yerde şehri kurduğunu yazar.

Stephanos Byzantinos ise Ankyra adının şehre Galatlar tarafından verildiğini ileri sürer. Ona göre Galatlar, Mısırlıları denize kadar sürmüş ve çapalara el koymuşlar. Bundan dolayı Galat dilinde gemi çapası anlamında Ankyra demişler (bu hikaye zaman dizini açısından yanlıştır).

Arrianus İskender'in Gordion’daki ünlü kördüğümü çözdükten sonra Ankyra’ya uğradığından söz eder.

Bugünkü Ankara adının konulmasında etken olan ve kale çevresinde bulunan gemi çapasının Nuh’un gemisine ait olduğu ayrı bir söylencedir.

MÖ 3. yüzyılda Galatların Tektosag kolu tarafından iskan edilmiştir.

MÖ 189’da Romalı konsül Gnaeus Manlius Vulso Anadolu’da kontrolü sağlamak için çıktığı seferde Galatları kent yakınlarında yenmiştir.

MÖ 25’ten sonra Anadolu’daki Galatya eyaletinin en önemli kenti oldu. Kent MS 2.yüzyılda en geniş biçimini aldı, 3. yüzyıldan başlayarak sönükleşmeye yüz tuttu.

Roma hakkında yazılmış en uzun ve önemli yazıtlardan biri olduğu için Eski Çağ tarihçisi Theodor Mommsen tarafından ‘Yazıtlar Kraliçesi’ şeklinde nitelenen Res Gestae Divi Augusti (Ebedi Augustus’un İcraatı) adlı yazıtın bir kopyası kentteki Augustus Tapınağı’nın duvarı üzerinde yer alır.


Benzer Haberler & Reklamlar