Ankara Maymunu: Ankarapithecus meteai

Ankara Maymunu nedir? Ankarapithecus meteai nedir?

Ankarapithecus meteai (Ankara Maymunu): 1957 yılında, Ankara'nın Kazan (Kahramankazan) ilçesindeki Sinaptepe kazılarında fosilleşmiş kalıntılarının bir kısmı bulunan, insanımsı maymun türüdür. Ankara maymunu fosili, Dünya'da bugüne dek kafatası en sağlam bulunan insanımsı fosilidir. 

Dişi kuyruksuz maymun türlerinden olan Ankarapithecus meteai fosili 2011 yılında radyometrik olarak 9,8 milyon yıl öncesine tarihlendirildi.

 Fosil, her ne kadar Pakistan'da bulunan Sivapithecus ile benzer özellikler gösterse de Ankarapithecus cinsine ait tek primat türüdür. Ankara maymununun, bugün Afrika’da yaşayan goril ve şempanze ile Güney Asya’da yaşayan ‘orang-utan’ın ortak biyolojik özelliklerini bir arada taşıyan nadir bir tür olduğu tespit edildi.

1957 yılında Prof. Dr. Fikret Ozansoy tarafından keşfedilen, Ankarapithecus meteai, tahminen 27.5 kg ağırlığında meyve yiyici bir insanımsı türdü.

Prof.Dr. Berna Alpagut'un basına aktardığı bilgilere göre, "yeni anatomik detaylar Sivapithecus'tan birçok önemli farkı ortaya koyuyor ve Ankarapithecus isminin değişikliğini haklı çıkarıyor. Ankarapithecus, Sivapithecus ve Pongo'yu da içeren kladda (Ponginae) büyük bir hominiddi. Sivapithecus ve Pongo, Ankarapithecus'ta bulunmayan türetilmiş karakterleri paylaşır, bu nedenle Sivapithecus-Pongo soyunun kardeş taksonudur. Bu analizin sonuçları Sivapithecus ve Pongo'nun kardeş ilişkisini desteklerken, Siwaliklerden büyük hominidlerle paleobiyocoğrafik ve taksonomik ilişkiler konusunda bazı belirsizlikler var. Ankarapithecus benzeri bir takson Sivapithecus'un atası olabilir veya hem Sivapithecus sensu stricto hem de Ankarapithecus'tan önce gelen erken bir Siwalik (Chinji formasyonu) taksonu her ikisinin de atası olabilir Avrupa'da orta Miyosen ve geç Miyosen'de yaşamış olan Dryopithecus, Ouranopithecus ve Ankarapithecus, Hominidae'nin kök gruplarıdır ve Homininae ya da Ponginae ile ilişkili bir gruba dahil olduğuna kanıt sağlamaz, ancak Ankarapithecus en yakından ilişkili takson olan Sivapithecus ile birçok ortak özelliği paylaşır. Sivapithecus ise Ponginae'de sınıflandırılmıştır."

21 Haziran 1996 tarihinde  dünyanın prestijli doğabilim dergilerinden ’Nature’da, ’Turkish Delight’ (Türk Lokumu) başlığı ile de duyuruldu.

Prof.Dr. Berna Alpagut, Nature dergisinin bu başlığı seçmesinde, bulunan fosilin bugüne kadar bulunanların içinde bu denli bütün ve belirgin olan tek örnek olmasının etkili olduğu söyledi.


Benzer Haberler & Reklamlar