Andromeda Kompleksi: Sindrella Kompleksi

Andromeda Kompleksi nedir? Sindrella Kompleksi nedir?

Andromeda Kompleksi (Sindrella Kompleksi) Kadınlarda bağımsızlık korkusu olarak tanımlanan ruh halidir ve psikolojide her kadının bilinçli ya da bilinçsiz şekilde beyaz atlı prensi bekleme durumudur.

Psikoloji literatüründe Andromeda; içinde bulunduğu zor koşullardan ve kendisini bağlayan sorumluluklardan uzaklaşmak için, karşısına çıkan ilk erkeğin etkileyici sözlerine inanarak hayatlarını mutlu geçirme hayalleri kuran kadınları tanımlamak için kullanmaktadır. Neredeyse tüm kadınların bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde Andromeda Kompleksi yaşadıklarını ileri sürmek mümkündür. Bu kompleks; kadınların tüm yaşamlarını kısıtlamakta, yaşamdan aldıkları doyumu azaltmakta, ilişkilerinin sınırlarını belirlemekte, zorluklarla savaşmak yerine yaşamlarını bir erkek tarafından kur- tarılmayı bekleyerek geçirmeleri ve evlenmiş olmak için evlenmeleri sonucunu doğurmaktadır.

Mitoloji literatüründe Andromeda, Aithiopia Kralı Kepheus ile Kassiepeia’nın kızıdır. An- dromeda’nın güzel ve kibirli olan annesi Kassiepeia, tüm Nereus kızlarından daha güzel olmakla övündüğü için Nereus kızları tarafından Deniz Tanrısı Poseidon’a şikayet edilmiştir. Bunun üzerine Tanrı, Aithiopia’ya korkunç bir ejder göndererek tüm ülkeyi birbirine katmıştır. İçine düştüğü kötü durumdan kurtulmak isteyen ve kahine başvuran kral, tek çözümün kızını ejdere kurban etmesi olduğunu öğrenmiştir. Çaresizliği ve halk tarafından da zorlanması, kralın kızını ejder tarafından yenmek üzere bir kayaya bağlamasına neden olmuştur. Ancak canavar Andromeda’yı parçalamak üzereyken, Pegasus -kanatlı at- üzerinde gökyüzünde dolaşan Perseus yere inmiş ve canavar Gorgo’yu öldürmüştür. Kayaya bağlı güzel Andromeda’yı gören Perseus, ona aşık olmuş ve kralın da izniyle onunla ev- lenmiştir. Andromeda ile sözlü olan ve aynı zamanda amcası olan Phineus, adamlarını top- layarak düğün gecesi Perseus’a saldırsa da, Gorgo’nun kafasını kendilerine doğru tutan Perseus tarafından adamlarıyla birlikte taşa dönüştürülmüştür. Tüm bunların sonucundaysa Andromeda, kendisini tüm bağlarından ve güçlerden kurtaran Perseus ile uzun ve mut- lu bir ömür geçirmiştir.

Bir diğer rivayete göre ise, Habeşistan Kralı Kepheus’un eşi olan Kraliçe Kassiepeia’nın güzelliğini Nereus kızlarının güzelliğinden daha üstün tutması Tanrıları öfkelendirmiş ve insan yiyen bir ejderi ülkeye göndermelerine neden olmuştur. Ejderin geri dönmesi için tek şart, Kepheus ile Kassiepeia’nın kızları Andromeda’yı yemesidir. Güç durumda kalan Kepheus, halkın isteğine boyun eğerek kızını ejdere vermeyi kabul etmiştir.Tesadüfen Kepheus’un ülkesinden geçen Perseus, Andromeda’yı görür görmez aşık olmuş ve ejderi öldürerek Andromeda ile evlenmiştir

Bu bağlamda kadınların yetişme tarzlarına ilişkin her şeyin, onlara bir başkasının parçası olacaklarının, ölene dek mutlu evlilikle korunacaklarının, destekleneceklerinin ve dibe vurmaktan kurtulacaklarının altını çizdiğini ifade edilir ve Andromeda Kompleksi’ne paralel bu durumu masal kahramanı  Sindrella aracılığıyla açıklamaktadır. “Kadını, aklını ve yaratıcılığını tam olarak kullanmaktan alıkoyan ve büyük ölçüde bastırılmış tutum ve korkulardan oluşan olgu, Sindrella Kompleksi olarak tanımlanabilmektedir. Sindrella gibi günümüz kadını da hala dışarıdan bir seylerin kendi yaşamını dönüştürmesi beklentisi içindedir”

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar