Anadolu'daki 5 canlı türü için öncelikli koruma alarmı verildi

Anadolu'daki 5 canlı türü için öncelikli koruma alarmı verildi

Bir ara soyunun tükendiği sanılırken yaşayan son üyeleri tespit edilen Karakulak, Hasbenli sığırkuyruğu bitkisi, Çokgözlü Hatay mavisi kelebeği, Harran kertenkelesi ve bozkır kartalı türlerinin acil korumaya alınmasına karar verildi

Harran kertenkelesi, çokgözlü Hatay mavisi kelebeği, bozkır kartalı, karakulak ve Hasbenli sığırkuyruğu bitkisi, Türkiye'de biyoçeşitliliğin korunması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Avrupa Birliği iş birliğinde Ağustos 2020'de hayata geçirilen "Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye'nin Nesli Tehlike Altında Türleri İçin Tür Eylem Planları Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Projesi" kapsamında öncelikli koruma kapsamına alındı.


Benzer Haberler & Reklamlar