Akdeniz Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümü

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümü

Bölümün birincil kısmını “Kültürel Miras” diye tanımlanan arkeolojik ve kültürel nitelikli yapı ve objelerin üzerinde analiz ve konservasyona yönelik müdahale yapacak alanı oluşturacaktır. Alanın konusunu; taşınır/taşınmaz kültürel miras olarak tanımlanan anıtların, sivil mimarlık yapıların, tarihi binaların, müzelerin elinde bulunan objelerin konservasyon ve restorasyonu bilimsel yöntemlerle yapılması, bu alanda eksik olan uzmanların yetiştirilmesi, uluslararası kuruluşlar ile ilişkiler, uluslararası konservasyon standartlarının geliştirilmesi.

Diğer yandan, sanat eserlerinin koruma, onarım koruma ve onarım konservasyonlarının yapılması da bu bölümün diğer alanlarını oluşturmaktadır. Bu çerçevede konservasyon yönelik müdahalelerin hazırlanması, kontrol edilmesi değerlendirilmesi, uzmanların, yetiştirilmeleri, kültür ve sanat eserlerinin konservasyonun yönelik analizler yapılması da programın hedefleri arasındadır.

Bölümün ikincil tarafı birincil tarafıyla doğrudan bağlantılı ve ilişkilidir. “Sanat Eserlerinin Korunması ve Restorasyonu” alanı; taşınır kültürel ve sanatsal objelerin (mirasın) korunması, sergilenmesi, onarımı, envanterlenmesi, tanzim edilmesi, ilgili bilimsel kriterlere odaklı olarak yönetişim çalışmalarına odaklanılacaktır. Bu alan, kamu ve özel koleksiyonlarda yer alan eserlerin korunması, sürecinde gerekli danışmanlığı ve uygulamaları yapabilecek niteliklere sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Bölüm başkanı: Doç. Dr. Hakan ÖNİZ
e-Posta: hakanoniz@akdeniz.edu.tr
Telefon: +90 242 310 6218 / 6218 

 

Kaynak: http://gsf.akdeniz.edu.tr/kultur-varliklarini-koruma-ve-onarimi-bolumu/anasayfa/

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar