Adak çivisi: Yapı Adak Çivileri

Adak çivisi nedir? Adak çivileri ne amaçla kullanılmıştır?

Adak Çivisi; genellikle üstü insan, alt kısmı çivi formlu heykelciklerdir. M.Ö 2700 tarihinden itibaren Mezopotamya’da görülmeye başlanmıştır. Müzelerde çok sayıda, Mezopotamya coğrafyasından, özellikle Suriye ve Anadolu’da ele geçmiş çok sayıda Üst kısmı insan alt kısmı çivi biçimli adak çivileri yer almaktadır. Eldeki verilere göre ortaya çıkışlarının Hurri inançları ile ilgili olduğu tahmin edilmektedir. Fakat müzelerdeki adak çivilerinin genellikle nerede ve nasıl bulunduğu belirsiz olduğundan genel bir yargı mümkün değildir.

Yapı Adak Çivileri; Anadolu’da bulunuş, boyları 4 ila 12 cm. arasında değişen, üst kısmı insan, alt kısmı çivi formlu genellikle bronzdan yapılmış figürlerdir,  yapıların temelleri ile ilişkili oldukları tahmin edilmektedir.

 

Mevcut arkeolojik verilere göre; Adak çivisi üretme geleneği Mezopotamya’da pişmiş topraktan örneklerle başlamıştır. Yakın Doğu’da ele geçen adak çivileri daha çok yapıların temelleri ile ilişkilidir.

Hitit döneminde çeşitli yapıların temellerine hediye ve adak amaçlı yerleştirilen insan biçimli çiviler yapı adak çivisi olarak adlandırılmıştır.

Yapı-adak çivisi geleneğinin ilk örneklerinin de Mezopotamya’da ortaya çıktığı bilinmektedir.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar