2022 Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bursa'da yapılacak

2022 Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bursa'da yapılacak

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce 24-27 Ekim tarihleri arasında Bursa'da gerçekleştirilecek, 10. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresinde bildiri sunmak isteyenlerin, bildirilerin tam metnini gönderme son tarihi 30 Eylül olarak açıklandı.

 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce ilki 1975 yılında yapılan ve 1981 yılından itibaren beş yılda bir gerçekleştirilen Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi'nin 10'uncusuna 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa evsahipliği yapacak.

10. Türk Halk Kültürü Kongresi; Türk Halk Kültürünün; halk müziği, halk oyunları, çocuk oyunları ve oyuncakları, halk sporları, geleneksel tiyatro, halk edebiyatı, gelenek, görenek ve inançlar, geleneksel el sanatları, giyim kuşam ve süslenme, Türk süsleme sanatları, halk mutfağı, halk mimarisi vb. konuları ile Somut Olmayan Kültürel Miras alanında yapılan çalışmaları kapsayacak.

24-27 Ekim tarihleri arasında Bursa'da T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilecek 2022 Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi'nin amaçları,"Türk halk kültürünün araştırılması, derlenmesi, arşivlenmesi ve değerlendirmelerde bulunularak Türk ve dünya kamuoyunun dikkatine sunulması" olarak açıklandı ve "Düzenlenecek 10. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi ile halk kültürümüzün unsurlarına dair yeni bilgi ve belgeler ışığında değerlendirmeler yapılarak yeni bilimsel veriler elde edilecek, elde edilen veriler yayın yoluyla bu alanda çalışan bilim camiasının hizmetine sunulacaktır" ifadelerine yer verild. 

10. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Yürütme Kurulu

- Okan İBİŞ- Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü (Yürütme Kurulu Başkanı)
- Nevzat VURAL-Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı V.
- Vildan SATIK -Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı V.
- Dr. Serkan Emir ERKMEN- Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
- Pervin OYMAK- Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
- İsa SATAR- Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkan V.

10. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongres Bilim ve Değerlendirme Kurulu

- Prof. Dr. Necdet Yaşar BAYATLI : Bağdat Üniversitesi Diller Fakültesi  Türk Dili Bölümü/ IRAK

- Prof. Dr. Ali DUYMAZ : Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

- Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN: Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

- Prof. Dr. Metin EKİCİ: Ege Üniversites Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Dünyası Araştırmaları Türk Halkbilimi Anabilim Dalı

- Prof. Dr. Abdülkadir EMEKSİZ: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

- Prof. Dr. Türker EROĞLU: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü  Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

- Prof. Dr. Ramazan GAFFARLI : Azerbaycan Folklor Enstitüsü / AZERBAYCAN

- Prof. Dr. Şakir İBRAYEV,  : L.N Gumilyev Avrasya Milli Üniversitesi, Türkoloji Bölümü / KAZAKİSTAN

- Prof. Dr. Cabbar İŞANKUL,  : Ali Şir Nevai Enstitüsü / ÖZBEKİSTA

- Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ : Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü

- Prof. Dr. Aysen SOYSALDI, : Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

- Prof. Dr. Ali YAKICI : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

- Doç. Dr. Mzisa BUSKİVADZE: Tiflis Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü GÜRCİSTAN

- Doç. Dr. Xhemile ABDIU : Tiran Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi ARNAVUTLUK

- Doç. Dr. İbrahim Ethem ARIOĞLU: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

- Doç. Dr. Zülfikar BAYRAKTAR : Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

- Doç. Dr. Evrim ÖLÇER ÖZÜNEL: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi/Türk Halkbilimi Bölümü

- Dr. Serkan Emir ERKMEN : Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 


Kongre iletişim bilgileri:
Saniye Yıldırım
- Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü (Düzenleme Kurulu Başkanı)
Telefon: +90 (312) 4707770/7732-7735-7739-7747
E-mail: halkkulturukongresi@ktb.gov.tr


Benzer Haberler & Reklamlar