Avrupa'nın en büyük kağıt müzesi

Müzede ziyaretçiler Cumhuriyet dönemi sanayileşme sürecinde önemli yere sahip fabrikanın kuruluş sürecinden başlayıp, İzmit`ten Türkiye`ye yayılan kağıdın öyküsünü görüntüler eşliğinde izleyebiliyor.

Avrupa'nın en büyük kağıt müzesi