Antiocheia Antik Kenti 2022 arkeoloji kazılarından görüntüler

Kazı çalışması yürütülen bölgenin tarihi açıdan önemli olduğunu aktaran Ersoy, "St. Pierre Kilisesi, Habib-i Neccar Dağı etekleri ve Asi Nehri`ne kadar olan bölge Antiocheia`nın yerleşim sahasıdır. Antiocheia milattan önce 300`lerde 1. Seleukos tarafından kuruluyor, daha sonra Roma, Bizans ve Osmanlı`ya kadar bu bölge yerleşim görüyor." diye konuştu.

Antiocheia Antik Kenti 2022 arkeoloji kazılarından görüntüler