Anadolu'dan kaçırılan tarihi eselerin izinde bir İrlandalı

Türk tarihini araştıran ve Müslüman olduktan sonra Mikail adını alan Duggan Türkiye`de Selçuklu dönemi sanatı üzerine yoğunlaştı.

Anadolu'dan kaçırılan tarihi eselerin izinde bir İrlandalı