Biyografi

Orhan Kemal kimdir?

Orhan Kemal kimdir?

Yazar, şair, oyun yazarı... Orhan Kemal, eserlerinde toplumsal gerçekleri birey-toplum ilişkileri çerçevesinde ele alıp gözlemlere dayanarak sade yalın bir anlatımla dile getiren yazar...

İbnülemin Mahmut Kemal İnal kimdir?

İbnülemin Mahmut Kemal İnal kimdir?

Yazar, edebiyat tarihçisi, müzeci ve mutasavvıf... Son devir Osmanlı devlet adamları, şairleri, musikişinasları ve hattatları üzerine yazdığı biyografiler ile tarih alanındaki eserleriyle tanınır.

Faruk Kenç kimdir?

Faruk Kenç kimdir?

Türk sinemasında "Tiyatrocular" ile "Sinemacılar" dönemi arasındaki "Geçiş Çağı" adı verilen yeni bir dönemin ilk ve en önde gelen yönetmenlerinden...

Memduh Şevket Esendal kimdir?

Memduh Şevket Esendal kimdir?

Hikaye ve Roman yazarı. Modern Türk hikayesinin kurucularından biri kabul edilen ve Çehov tarzı diye bilinen durum hikayesinin Türk edebiyatındaki güçlü temsilcilerinden...

Tahsin Nahit kimdir?

Tahsin Nahit kimdir?

Yazar ve çevirmen... "Adalar Şairi" olarak tanınmış bir şair ve oyun yazarı...