Biyografi

Mehmet Fuad Köprülü kimdir?

Mehmet Fuad Köprülü kimdir?

Türk halk edebiyatı alanında yaptığı çalışmalarla tanınan, tarihçi, edebiyatçı, araştırmacı ve politikacı...

Cengiz Aytmatov kimdir?

Cengiz Aytmatov kimdir?

176 dile çevrilen ve 128 ülkede yayımlanan eserleriyle halkını dünyaya tanıtan Kırgız yazar, devlet adamı, diplomat, gazeteci, büyük düşünür...

Orhan Kemal kimdir?

Orhan Kemal kimdir?

Yazar, şair, oyun yazarı... Orhan Kemal, eserlerinde toplumsal gerçekleri birey-toplum ilişkileri çerçevesinde ele alıp gözlemlere dayanarak sade yalın bir anlatımla dile getiren yazar...

İbnülemin Mahmut Kemal İnal kimdir?

İbnülemin Mahmut Kemal İnal kimdir?

Yazar, edebiyat tarihçisi, müzeci ve mutasavvıf... Son devir Osmanlı devlet adamları, şairleri, musikişinasları ve hattatları üzerine yazdığı biyografiler ile tarih alanındaki eserleriyle tanınır.