Hasan Olalı: Prof. Dr. Hasan Olalı

Prof. Dr. Hasan Olalı kimdir?

Prof. Dr. Hasan Olalı; akademisyen ve turizmci )  (d. 1923, Drama, ö. Mayıs 2016, İzmir)

Türkiye’de akademik turizm ve otelcilik eğitimi ve çalışma alanının kurucularındandır.

Hasan Olalı, günümüzde Yunanistan sınırları içerisinde kalan Drama’da 1923 yılında doğar. Doğumunu izleyen aylarda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş senedi olan Lozan Antlaşması’nda yer alan Türkiye ve Yunanistan arasında halkların değişimini öngören Lozan Mübadelesi ile Türkiye’ye mübadil olarak gelir. Altı çocuklu bir ailenin çocuğu olan Olalı eğitimini Akhisar ve İstanbul’da tamamlar. Liseyi Kabataş Lisesi’nde parasız yatılı olarak okur. Üniversite öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamlar. Olalı, İktisat Fakültesi’nden mezun olmasının ardından İzmir’de bir lisede öğretmenliğe başlar (1945).

Bu arada da devlet burslu olarak Fransa’ya gönderilecek öğrenciler için açılan sınavda başarılı bulunur. Olalı, Fransa’da School Hotel De Paris School Jean Drouant’ta lisansüstü çalışmalarını tamamladıktan sonra ülkeye döner ve görevli olduğu turizm derslerine girmeye devam eder.

Daha sonra akademik yaşamına başlar. Olalı, 1961 yılında İzmir İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisi’nde “Türkiye’nin Ekonomik Kalkınmasında Turizmin Rolü” adlı tezi ile doktor unvanına hak kazanır. Aynı kurumda 1963 yılında Doçent, 1969 yılında ise Profesör olur. Olalı, 1968 yılında Ege Üniversitesi bünyesinde Turizm İşletmeciliği Bölümü’nün açılmasına öncülük eder.

Burası turizm sektörüne üniversite düzeyinde eleman yetiştirmeyi amaçlayan Türkiye’deki ilk bölüm olma özelliğine sahiptir. Ege Üniversitesi bünyesinde 1972 yılında Turizm İşletmeciliği alanında yüksek lisans ve doktora çalışmalarını başlatır.

Olalı, Türkiye’de 1960- 1990 yılları arasını kapsayan dönemde ülkede turizm literatürünün gelişimine ve yönlenmesine birinci elden ve en fazla katkıda bulunmuş akademisyen, yazar, yönetici ve tez danışmanıdır.

Prof. Dr. Hasan Olalı, İzmir'de vefat etmiş, cenazesi 10 Mayıs 2016 tarihinde Salı günü Öğle Namazını müteakip Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nden kaldırılarak Sasalı Mezarlığı’na defnedilmiştir. 

Eserleri: Olalı’nın kitaplarının konuları geniş bir yelpazede yer almakla birlikte, daha çok ekonomi, finansman, pazarlama ve turizm politikası ve planlaması ile ilgili konulardan oluşmaktadır.  Yayımlanmış 74 kitabı bulunmaktadır.

Olalı, H. (1963). Genel Ekonomi Dersleri – Dokuzuncu ve Onuncu Sınıflar. İzmir: Ticaret Matbaacılık; Olalı, H. (1965). Sosyoloji ve Genel Ekonomi Dersleri. İzmir: Etiket Matbaası; Olalı, H. (1966). Dış Ticaret ve Politikası. İzmir: İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları, No: 3; Olalı, H. (1970). Teşebbüs Finansmanı ve Teşebbüslerin Finansal Yönetimi. İzmir: Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi; Olalı., H. (1972). Dış Ticaret Teorileri ve Politikası. İzmir: Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi yayınları, No: 64/26; Olalı H. ve Doğan, M. (1988). Reklamın Türkiye’nin Ekonomik Gelişmesi ve Verimlilik Üzerindeki Etkisi. İzmir: İzmir Ticaret Borsası Yayınları: Olalı, H. (1993). 1993 Yılı Sonlarında Türk Ekonomisi ve 1994 Yılı için Hedefler-Öneriler. İzmir: İZSİAD Yayını: Olalı H. ve Doğan, M. Doğan, Ü. (1993). Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve Uygulanan Ekonomik, Mali ve Sosyal Davranışların Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Açısından Değerlendirmesi (Sorunlar-Çözüm Önerileri). İzmir: İZSYAD yayınları, X. 165: Olalı, H. 1961). Türkiye’nin Ekonomik Kalkınmasında Turizmin Rolü. İzmir; Olalı, H. (1965). Otelcilik Endüstrisi Yatırımları ve Finansmanı. İzmir: İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi; Olalı, H. (1967). Kültürel Turizm ve Avrupa Şuuru. İzmir; Olalı, H. (1969). Turizm Pazarlaması. İzmir: İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi yayınları, No: 64/2; Olalı, H. (1984). Dış Tanıtım ve Turizm. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür yayınları. XVI + 432; Olalı, H. ve Timur, A. (1988). Turizm Ekonomisi. İzmir Ofis Ofset Matbaacılık San. Ltd. Şti. 464; Olalı, H. ve Korzay, M., (1989). Otel İşletmeciliği. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları, No: 214; Olalı, H. (1990). Turizm Politikası ve Planlaması. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları, No: 228, İşletme İktisadi Enstitüsü yayınları, No: 122; Olalı, H. ve Usta, Öcal (1987). İşletme Finansmanı ve Finansal Yönetim. İzmir; Olalı, H. (1966). Enseiqnement Economique et Commercial en Turquie a la Lumiere de la Conference de Lisbonne, İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 2(4): 11-31; Olalı, H. (1971). Turistik Tüketimin Parasal İfadesi ve Milli Gelirdeki Yeri, İzmir İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(8): 27-40; Olalı, H. (1973). Atatürk’ün Üstün Kişiliği, Gerçek Atatürkçülük, Atatürkçü Olmak. İzmir: Ege Üniversitesi Cumhuriyetinin Ellinci Yıldönümü Yayınları, No: 5; Olalı, H. (1981). Atatürk İdeolojisi. İzmir: Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları, No:10; Olalı, H. (1981). 100. Doğum Yılında Atatürk. İzmir: Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları; Olalı, H. (1972). Turizmde Propaganda ve Reklamcılık, Ege Bölgesi Turizm Marketingi ve Turizmde Satış-Satış Geliştirme Teknikleri Semineri, 24. 05. 1972; Olalı, H. (1973). Cumhuriyetin 50. Yılında Dünyada ve Türkiye’de Turizm Eğitimi ve Öğretimi, Cumhuriyetin 50. Yılında İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi (1944-1973). İzmir: Ege Üniversitesi Matbaası: 27-34; Olalı, H. (1973). La Tourisma Consider Comme un Facteur da Rapprochement el D’entents Internationalux, Revus de L’Acamedie Indternationals du Tourisme; Olalı, H. (1977). Toplantı Turizmi, Türkiye İktisat Gazetesi, 25 (1246); Olalı, H. (1982). Bunalımdan Büyümeye Turizm, İzmir Ticaret Odası Dergisi, 55 (11), Kasım; Olalı, H. Rasyoların Finansal Analizdeki Önemi Kullanılmaları, Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(12): 1-45: Olalı, H. (1977). Alman Ekonomi Mucizesi ve Alınacak Dersler, Türkiye İktisat Gazetesi, 25(1248): 1.9: Olalı, H. (1982). Atatürk’ün Ekonomik Modelinde İstikrar Politikası. Ankara: Genel Kurmay Askeri Tarih ve Etüt Başkanlığı: Olalı, H. Nüfus Artışı ve Problemleri, Batı Eğitim ve Kültür Kurumu Dergisi, 2(15): 36-40: Olalı, H. Nüfus ve Beslenme Sorunun Ekonometrik Analizi ve Önemi, İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 1(3): 93-103.


Benzer Haberler & Reklamlar