Yunus Emre Vakfı, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı'nda çalışan emeklilere kötü haber

Yunus Emre Vakfı, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı'nda çalışan emeklilere kötü haber

Bazı vakıflarda görev alan kişilerin emekli ve yaşlılık aylıklarının kesilmemesini öngören düzenlemenin iptal edildi. Anayasa Mahkemesi, birden fazla maaş alınmasına neden olan kuralı iptal etti. Buna göre aşağıda yer alan vakıflarda çalışan emekli ve yaşlıların maaşlarının iptali mümkün hale geldi.

Yüksek Mahkeme’nin Resmi Gazete’de yayımladığı kararın detaylarına göre Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti, Yeşilay Vakfı, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı ile Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfında görev alanların yaşlılık ve emeklilik aylıklarının kesilmeyeceğini belirtilen karar iptal edildi. Mahkemenin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Aktarılan haberin detaylarına göre AYM, 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7430 sayılı Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu'nun ve 7439 sayılı Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu'nun bazı kuralları için açılan iptal davalarında da kararı vermiş oldu.

Yukarıda belirtilen kurumlarda çalışanların emeklilik ve yaşlılık aylığı olması halinde, aylıklarının kesilmesine engel olan kural iptal edildi. Yayımlanan kararda artık genç kuşağın kurum ve kuruluşlarda istihdamın artırılması amacı ile yaşlılık ya da emeklilik aylığı olan kişilerin yeniden belirtile bu kurumlarda çalışmaları halinde, çalıştıkları süre boyunca emeklilik ve yaşlılık maaşlarından yararlanamayacakları kanunla resmi olarak öngörülmüş oldu.

AYM’nin bu karar gündemdeki yerini korumaya devam ederken, pek çok kişi kararı yerinde buldu. Buna göre artık emekli ya da yaşlılık maaşı alması halinde Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti, Yeşilay Vakfı, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı ile Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfında çalışılması durumunda çoklu maaş iptali devreye girecek.


Benzer Haberler & Reklamlar